16 trenere fra Heddal IL Fotball på C-lisenskurs

16 trenere fra Heddal IL Fotball på C-lisenskurs
Klare for en ny kurskveld.

De siste to mandagskveldene har peisestua i Grendehuset vært fylt av ivrige fotballdiskusjoner. Erik Skredtveit fra Telemark Fotballkrets har guidet 16 trenere fra Heddal IL gjennom første delkurs av C-lisens trenerutdanning. Nå gjenstår kun en praksiskveld før første steg på veien mot C-trenerlisens er bestått.

Delkurs 1 kalles også for "Barnefotballkurset"og har som navnet sier barnefotballen i fokus.
Følgende emner gås igjennom på kurset:
- Barnefotballens verdigrunnlag, og konsekvenser for treneren, laget og klubben
- Vite hvordan klubben og treneren skal samarbeide for å skape god barnefotball, herunder klubborganisering for god differensiering og jevnbyrdighet
- Vite hvordan trening og kamp skal planlegges, organiseres og gjennomføres for å holde ungene i flytsonen slik at det blir god og riktig aktivitet, og dermed trivsel for barna
- Vite hvordan man skal opptre og veilede slik at alle skal trives 
- Trenerne skal spesielt å ha oversikt over hvilke fotballaktiviteter som både er motiverende og som gir læring på dette aldersnivået. De nasjonale rammeplaner er utgangspunktet for planlegging og gjennomføring av øktene.
 
De resterende delkursene har følgende tema:
- Delkurs 2: Barnefotballen - flest mulig med kvalitet
- Delkurs 3: Mot ungdom - flest mulig
- Delkurs 4: Ungdom - lengst mulig - best mulig 
 
Heddel IL Fotball planlegger å arrangere de resterende 3 kursmodulene i C-lisenskurset i løpet av 2015.
I 2013 fikk 7 trenere fra klubben C-lisensbeviset sitt. Vil enda flere klare å gå igjennom hele kurset denne gangen?