Banefordeling

Banefordeling for treninger på kunstgressbanen på Heddal Aktivitetspark

Banefordeling

Banedisponering Kunstgressbane Heddal Aktivitetspark
Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Tidspunkt Søndag
16:30 G7/J7/J12 G8/Ledig G9/J9 Felles 8-10år Ledig Ledig    
17:30 G12 G10/J11 G11 G11/G12 G12 Ledig 17:00 Old-Boys
19:00 G14/A-lag D G13 J12/J13 G13/J10 Ledig Ledig 19:00 G14
20:30 A-lag H G19 G14 A-lag H/G19 Ledig Ledig 20:30  


Oversikten er kun over kunstgressbanen frem til turmobanen og hovedbanen er åpnet.
Derfor vil treningstidene kunne endre seg når disse åpner.
 

Banedisponering Turmobanen Heddal Aktivitetspark
Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Tidspunkt Søndag
16:30 STENGT STENGT STENGT STENGT STENGT STENGT   STENGT
17:30 STENGT STENGT STENGT STENGT STENGT STENGT 17:00 STENGT
19:00 STENGT STENGT STENGT STENGT STENGT STENGT 19:00 STENGT
20:30 STENGT STENGT STENGT STENGT STENGT STENGT 20:30 STENGT

 

Banedisponering Hovedbanen Heddal Aktivitetspark
Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Tidspunkt Søndag
16:30 STENGT STENGT STENGT STENGT STENGT STENGT   STENGT
17:30 STENGT STENGT STENGT STENGT STENGT STENGT 17:00 STENGT
19:00 STENGT STENGT STENGT STENGT STENGT STENGT 19:00 STENGT
20:30 STENGT STENGT STENGT STENGT STENGT STENGT 20:30 STENGT


Hovedbanen er i ferd med å smelte. Bilde tatt 08.04.19

Hovedbanen er i ferd med å smelte. Bilde er tatt 08.04.2019