Organisasjonsplan

Organisasjonsplanen gir en oversikt over klubbens organisering, de ulike vervene, klubbfunksjoner og rutiner.

Organisasjonsplan
Heddal idrettslags visjon er: Idrett for alle! Dette er også breddefotballklubben Heddal fotball sin grunnleggende visjon, altså "Fotball for alle!" I begrepet "Fotball for alle" legger vi at:
* Vi skal gi et tilbud til organisert fotball som flest mulig vil benytte seg av.
* Det er plass til alle som ønsker å spille fotball i klubben vår.
* Alle spillere "betyr" like mye for klubben.
* Alle er like velkomne, uansett etnisk og kulturell bakgrunn.
* Alle skal bli sett og verdsatt i Heddalsfotballen.
 
Heddal fotballs hovedmål er å gi et fotballtilbud til alle aldersgrupper, fra 7 til 99 år.
 
Vi har satt følgende delmål for å realisere visjon og hovedmål:
* 300 fotballspillere og lag i alle aldersklasser.
* Gode treninger på alle nivå.
* Gi mulighet for utvikling som fotballspiller i egen klubb.
* Gode sportslige resultat i forhold til ressursbruk og økonomi på seniornivå.
* Gjøre Vidarvoll og Heddal Aktivitetspark til et møtested i bygda Heddal.
* Flest mulig, så lenge som mulig.
 
Du kan lese organisasjonsplanen her (trykk på ikonet under) :