Samarbeidsavtale med Notodden FK

Samarbeidsavtale med Notodden FK

For Heddal IL gir avtalen en trygghet for at vi kan få beholde våre lag inn mot ungdoms-fotballen.

Våren 2012 ble det startet en prosess med diskusjoner om organisering av fotballen på Notodden. Notodden Fotballklubb og Heddal Idrettslag har etter det innledende møtet fortsatt dialogen, og har nå kommet fram til en samarbeidsavtale som ble signert 24 juni. 
 
Hovedpunktene i avtalen er klubbstyrte overganger for 11-14-åringer og økt samarbeid mellom klubbene for bedre kunne nå visjonen til Norges Fotballforbund om Flest mulig - Lengst mulig - Best mulig. Avtalen inneholder også punkt om kompetanseoverføring mellom klubbene. Det skal settes ned et samarbeidsutvalg som skal ivareta samarbeidet mellom klubbene. 
 
For Heddal IL gir avtalen en trygghet for at vi kan få beholde våre lag inn mot ungdomsfotballen, samtidig som det gir ekstra muligheter for utvikling for våre beste spillere. Punktet i avtalen som går på kompetanseoverføring, med spesielt fokus på trenere, kan gi et løft for våre trenere. 
 
Begge klubber er svært fornøyd med den framforhandlede avtalen og vi håper at avtalen vil gi synlige resultat allerede neste sesong.