Sportsplan

Sportsplan

Formålet med sportsplanen er å utvikle den sportslige delen av barne, ungdoms- og seniorfotballen i Heddal i positiv retning. Målsettingen er å gi retningslinjer for hvordan en skal drive fotballen i de forskjellige årsklassene i Heddal Fotball fra de aller yngste til A‐laget. Opplegget rundt de enkelte lag blir mer standardisert og det blir enklere å sikre at alle utøvere får et godt tilbud i tråd med klubbens ønsker.

Sportsplanen skal for klubben: 
* Være et fundament og gi retningslinjer for klubbens sportslige aktivitet. 
* Fungere som et verktøy for å kvalitetssikre kontinuitet, sammenheng og utvikling for spillere, trenere og ledere. 
* Vise hva Heddal fotball står for internt og utad. 
 
Sportsplanen skal for trenere/ledere: 
* Gi trenere/ledere i de enkelte aldersgrupper et hjelpemiddel for fotballopplæringen. 
* Være et redskap for alle trenere og ledere og bidra til et mer planmessig arbeid. 
* Fortelle treneren hva som forventes av treningsinnhold i den aktuelle aldersgruppe. 
* Poengtere/vise at det er viktig å samle klubben, få en felles forståelse, og jobbe i samme retning for å utvikle oss videre. 
* Øke trenerens kompetanse.
 
Du kan lese sportssplanen her (trykk på ikonet under):