Dommerkoordinator, Fair Play-ansvarlig og Oppstarts-ansvarlig

Dommerkoordinator, Fair Play-ansvarlig og Oppstarts-ansvarlig

Under finnes beskrivelse av rollene "Dommerkoordinator", "Fair Play-ansvarlig" og "Oppstarts-ansvarlig".

Dommerkoordinator

Heddal IL fotball har i lengre tid hatt få aktive dommere. Klubben ønsker at en person har et spesielt ansvar for å rekruttere dommere, og sørge for at dommerne blir en del av klubbmiljøet.

Følgende gjøres for å rekruttere og beholde dommere:

 • Det skal arrangeres Klubbdommerkurs hver vår i forkant av at barnefotballen starter sesong.
 • Klubbdommere får litt betalt for å dømme kamper i barnefotball
 • Klubben jobber aktivt for å få klubbdommere til å ta rekruttdommerkurs og starte en dommerkarriere.

Følgende oppgaver er viktige for dommerkoordinatoren:

 • Har sammen med styret hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.
 • Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det.
 • Ansvar for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.

 

Fair play-ansvarlig

Heddal IL fotball skal sette fokus på Fair play. Klubben ønsker at en person har et spesielt ansvar for å Fair Play, og sørge for at spillere, ledere og foresatte fra alle lag utviser Fair Play både på og utenfor banen.

Følgende oppgaver er viktige for Fair Play-ansvarlig:

 • Ha Fair Play møter med trenere/lagledere og ungdoms- og seniorspillere
 • Informere spillere, ledere og foresatte om foreldrevettregler i barnefotballen
 • Engasjere foreldre rundt lagene ved hvert enkelt lag med fokus på Fair Play
 • Arrangere Fair Play-skole for barnefotball-lagene

Mer informasjon om Fair Play-arbeidet i Heddal IL Fotball finnes i Vedlegg 1 i sportsplanen. Fair Play-retningslinjer Heddal fotball.

 

Oppstarts-ansvarlig

Heddal IL fotball vil at møtet med barnefotballen skal være så positivt som mulig. Klubben ønsker at en person har et spesielt ansvar for oppstart av nye årskull i klubben. Det er viktig at oppstartsansvarlig kjenner godt til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner.

Følgende oppgaver er viktige for Oppstarts-ansvarlig:

 • Bistå ved rekrutering til det nye laget.
 • Spre informasjon om klubben, pålagte avgifter og oppstartstidspunkt til foresatte.
 • Arrangere første foreldremøtet med de foresatte til spillerne på det nye laget.
  Det første foreldremøte bør inneholde en del der klubbens historie, verdier, mål etc blir presentert av en sentral person i klubben. Det gir foreldrene inntrykk av en klubb og ikke bare et enkelt lag og er en god investering for å få med foreldre til å bidra rundt årgangen.
 • Arrangere de første treningene til det nye laget.
  Det er viktig av ansvarlig er godt forberedt, har nødvendig utstyr tilgjengelig og at innholdet i treningene bygger på klubbens sportsplan.
 • Bistå ved inndeling av lag.
  Det er viktig å ha tenkt gjennom sammensetning, antall spillere osv. Bruk gjerne internturneringer i arbeidet med å få organisert mest mulig homogene lag. Se for øvrig klubbens sportsplan.