Informasjon og kommunikasjon

Heddal IL fotball har egen nettside som brukes til informasjon om og kommunikasjon med medlemmer og utenomverden, www.heddalil.no/fotball.

I tillegg har fotballgruppa en egen Facebook-gruppe, som brukes daglig til informasjon om store og små hendelser fra klubbens aktiviteter.

Informasjon og kommunikasjon

Fotballgruppas Facebook-gruppe finnes ved å følge denne linken: www.facebook.com/pages/Heddal-Fotball/1527620757501984.

I tillegg til denne felles og åpne Facebook-gruppen har alle voksen- og ungdomslag egen lukkete Facebook-grupper som benyttes til intern informasjon om treninger og kamper.