Klubbens lag

Alle lag i Heddal IL Fotball er organisert og drevet etter dugnads- og frivillighetsprinsipper. Dette vil si at det er spillerne selv og foreldrene/foresatte som i utgangspunktet driver aktiviteten i og med laget, men med fotballgruppas sportsplan som fundament.

Klubbens lag
Fornøyde Heddal-spillere
 
I 2018-sesongen har Heddal IL Fotball følgende lag (med kontaktinformasjon for trenere og lagledere):
 
Lag: Navn: Rolle: Mobil: E-post:
J7 Bjørn Hallvard Lund Trener 91 14 29 50 bjorn.hallvard.lund@gmail.com
J7 Rune Engravslia Trener 93 40 37 07 rune.engravslia@gmail.com
G7 Mari Engebretsen Trener 93 42 60 02 mari.engebretsen@hotmail.com
G7 Katrine Finkenhagen Trener 48 22 08 95‬ katrine89_969@hotmail.com
G7 Åshild Juvang Rønningen Lagleder 47 25 25 97 juvang@live.no
J8 Åsve Murtnes Trener 95 91 11 44 asve@klokkarud.com
J8 Andreas Susrud Lagleder 93 41 85 30 a.susrud@hotmail.com
G8 Ronny Løvheim Trener 92 41 88 53 ronnylovheim@hotmail.com
G8 Helene Gundersen Lagleder 99 70 35 23 helenegundersen77@gmail.com
J9 Anne Brit Hegna Hjelpetrener 91 32 76 06 venni77@hotmail.com
J9 Åshild Juvang Rønningen Lagleder 47 25 25 97 juvang@live.no
J9 Rolf Eirik Thorstensen Trener 95 93 90 71 rolf.eirik.thorstensen@nenett.no
G9 Marita Nordbø Eriksen Lagleder 97 58 52 75 marita.nordbo.eriksen@tinfos.no
G9 Hallgeir Mælandsmo Trener 97 05 60 23 hallgeir.maelandsmo@nettbuss.no
G9 Elisabeth Oskasin Ass. Trener 92 81 13 22 elisabeth.oskasin@hotmail.com
J10 Irene Kaste Larsen Lagleder 90 69 28 02 irenekasttelarsen@live.no
J10 Oddbjørn Holla Trener 91 81 26 94 holla57@hotmail.com
J10 Roger Listul Trener 91 31 69 00 roger.listul@scania.no
G10 Bjørn Madsen Lagleder 47 66 60 31 bjorn.madsen@sulokja.no
G10 Sveinung Hegna  Lagleder 95 15 46 11 svhegna@online.no 
G10 Arne Homdrom Trener 92 63 18 09 arne.homdrom@t-fk.no
G10 Christian Raupach Trener 92 64 06 30 c_raupach@yahoo.com
J11 Jan Henning Larsen Trener 40 62 70 66 jan.henning.t.larsen@hotmail.com
J11 Terje Kaasa Hjelpetrener 41 25 94 94 terjekaasa@hotmail.com
J11 Kenneth Hykkerud Lagleder 95 11 67 79 kenneth.hykkerud@adecco.no 
J11 Espen Værp Lagleder 92 41 50 30 espen.werp@nenett.no
G11 Per Arild Haugland Trener 95 17 76 39 perahaugl@hotmail.com
G11 Torgrim Yli Trener/Lagleder 91 79 03 70 yli@aktiv.no
G12 Eyvind Fjelle Trener 98 44 30 81 efjelle@online.no
G12 Terje Nordbø Trener 91 71 85 85 terje@iltakst.no
G12-1 Øyvind Lia Lagleder 95 93 42 47 Oeyvilia@online.no
G12-2 Roar Borgerås Lagleder 48 13 32 96 roar.borgeraas@hjartdal.kommune.no
G12-3 John Inge Råsberg Lagleder 93 85 97 85 johniraasberg@gmail.com
J13 Bjørg Helen Westeng Lagleder 46 80 35 29 bjorg-helen.westeng@notodden.kommune.no
J13 Bente Moen Lagleder 93 06 56 03 b.moen@live.no
J13 Siw Aina Dyhre Aksvik Trener 95 99 22 43 sadaksvik@gmail.com
G14 Lasse Andre Korgsæter Solvåg Trener 47 25 23 78 lasse-andre@live.no
G14 Borgar Rauland Assistentrener 97 05 34 55 borgar.r@hotmail.com
G14 Karl Michael Eriksson Assistenttrener 970 41 450 meriksson.16@gmail.com
G14 Kate June Dyhre Traaserud Lagleder 91 55 06 53 kate.june@nenett.no
G14 Hilda Bergskås Lagleder 99 45 82 96 hilda.bergskaas@gmail.com
G14 Terje Bergskås Lagleder 91 82 73 97 terje@bilsenteret-as.no
G16 Ronny Hansen Lagleder 92 26 12 20 ronny.hansen@nenett.no
G16 Martin Olsen Trener 46 42 00 50 olsenkid@hotmail.com
G19 Tom Richard Johansen Lagleder 46 46 69 95 hogstul@online.no
G19 Tommy Moen Lagleder 41 77 74 59 yliveien13@hotmail.com
4.div damer Bjørn Bruserud  Trener 97 07 01 33 bjorn.bruserud@nenett.no
4.div damer Hilde Holte Lagleder 47 75 70 26 hilde.holte@notodden.kommune.no
4.div damer Torgeir Bakken Ass. Lagleder 97 56 94 69 tobakken1@gmail.com
5.div herrer John Inge Heimdal Trener 95 81 71 33 jih@noco.as
5.div herrer Kristian Hagland Hjelpetrener 40 04 28 66 Kristianhagland@hotmail.com
5.div herrer Steinar Alstad Bakka Lagleder 99 57 76 67 steinar.bakka@hotmail.com
5.div herrer Stian Flåta Hjelpetrener 97 03 63 60 stian.flaata@gmail.com
Trim Magnar Vinje Lagleder 95 79 05 50 magnar.vinje@hotmail.no
Trim Tommy Granlien Lagleder 97 05 33 43 tommygranlien@yahoo.no

 

 

Tilbake til Klubbhåndboka