Klubbens organisering

Heddal IL Fotball er fotballgruppa i Heddal Idrettslag, som er et fleridrettslag med organisasjonsnummer 971 324 147.
Leder i fotballgruppa sitter i hovedstyret i Heddal Idrettslag.
De andre gruppene i Heddal Idrettslag er langrenn, skiskyting og hopp.

Klubbens organisering
Fotballgruppas organisasjonsplan

Fotballgruppa har organisert seg i ett styre med underutvalg, som skal håndtere helårsoppgaver slik som sportslig utvalg, sponsorutvalg, utstyr, etc. I tillegg har vi egne prosjekt som har ansvar for tidsavgrensede oppgaver - turneringer og lotteri er eksempel på slike prosjekt.

Beskrivelser av roller i Heddal IL Fotball finnes her:

Roller i Heddal IL Fotball

 

Følgende personer er valgt inn i styret i fotballgruppa i Heddal IL for sesongen 2018:

Navn :

Mobil :

E-post :

Terje Kaasa, leder

412 59 494

terjekaasa@hotmail.com

Hans-Jørgen Aase, nestleder

951 70 096

hjaa@online.no

Håkon Kristian Sørby, kasserer

994 53 435

hlsoerby@online.no

Une Mjaugeto, sekretær

411 45 882

une.mjaugeto@hjartdal.kommune.no

Trine Semb, styremedlem

913 00 143

Trine.teigen.semb@zalaris.com

Lars G. Hauan, styremedlem

959 95 544

lars-g-h@online.no

Vegard Lia, styremedlem

952 89 116

vegardlia@hotmail.com

Andreas Susrud, styremedlem

934 18 530

a.susrud@hotmail.com

 

Følgende personer har roller i styre, utvalg og prosjekt i 2018-sesongen:

Rolle:

Navn:

Styreleder

Terje Kaasa

Nestleder

Hans Jørgen Aase

Økonomiansvarlig

Håkon Kristian Sørby

Sekretær

Une Mjaugeto

Styremedlemmer

Vegard Lia

Trine Semb

Lars G. Hauan

Une Mjaugeto

Andreas Susrud

Sportslig utvalg

Hans Jørgen Aase

Kvalitetsklubbansvarlig

Terje Kaasa

Treneransvarlig

Hans Jørgen Aase

Dommeransvarlig

Stig Garberg

Fair Play-ansvarlig

Lars G. Hauan

Rekruttingsansvarlig 

Andreas Susrud

FIKS-ansvarlig

Ole-Bjørn Mælandsmo

Politiattestansvarlig

Ole-Bjørn Mælandsmo

Økonomiutvalg

Håkon Kristian Sørby

Haugerud Regnskapskontor vil føre regnskapet i 2018.

Sponsorutvalg

Stig Garberg, leder

Utstyrsansvarlig

Jørn Bakken (Barnefotballen)

Trine Semb (Ungdoms- og seniorfotballen)

Kioskansvarlig

Kristin Bergestig

Siw-Aina Dyhre Askvik

Ann Kristin S Bakken

Lilly Ålykkja

Web – hjemmeside/Facebook

Stig Garberg

Turneringsansvarlig

Terje Kaasa

Lotteri

Une Mjaugeto

Dugnader

Une Mjaugeto

 

Du kan lese organisasjonsplanen til fotballgruppa her (trykk på ikonet under) :