Klubbens organisering

Heddal IL Fotball er fotballgruppa i Heddal Idrettslag, som er et fleridrettslag med organisasjonsnummer 971 324 147.
Leder i fotballgruppa sitter i hovedstyret i Heddal Idrettslag.
De andre gruppene i Heddal Idrettslag er langrenn, skiskyting og hopp.

Klubbens organisering
Fotballgruppas organisasjonsplan

Fotballgruppa har organisert seg i ett styre med underutvalg, som skal håndtere helårsoppgaver slik som sportslig utvalg, sponsorutvalg, utstyr, etc. I tillegg har vi egne prosjekt som har ansvar for tidsavgrensede oppgaver - turneringer og lotteri er eksempel på slike prosjekt.

Beskrivelser av roller i Heddal IL Fotball finnes her:

Roller i Heddal IL Fotball

 

Følgende personer er valgt inn i styret i fotballgruppa i Heddal IL for sesongen 2019:

Navn :

Mobil :

E-post :

Andreas Susrud, leder

934 18 530

a.susrud@hotmail.com

Vegard Lia, sportslig leder

952 89 116

vegardlia@gmail.com

Håkon Kristian Sørby, kasserer

994 53 435

hlsoerby@online.no

Jon David Scrhøder, sekretær

468 15 091

jon.davids@hotmail.com

Monica Karlson, styremedlem

976 58 356

burre.73@hotmail.com

Janne Væringstad, styremedlem

970 54 812

jvaering@hotmail.com

 

Følgende personer har roller i styre, utvalg og prosjekt i 2019-sesongen:

Rolle:

Navn:

Styreleder

Andreas Susrud

Økonomiansvarlig

Håkon Kristian Sørby

Sekretær

Jon David Schrøder

Styremedlemmer

Vegard Lia

Håkon Kristian Sørby

Jon David Schrøder

Janne Væringstad

Monica Karlson

Sportslig utvalg

Vegard Lia

Kvalitetsklubbansvarlig

Andreas Susrud

Treneransvarlig

Andreas Susrud (Barnefotball)
Vegard Lia (Ungdom og Seniorfotball)

Dommeransvarlig

Stig Garberg

Fair Play-ansvarlig

Vegard Lia

Rekruttingsansvarlig 

Andreas Susrud

FIKS-ansvarlig

Ole-Bjørn Mælandsmo

Politiattestansvarlig

Ole-Bjørn Mælandsmo

Økonomiutvalg

Håkon Kristian Sørby

Haugerud Regnskapskontor vil føre regnskapet.

Sponsorutvalg

Stig Garberg

Utstyrsansvarlig

Cathrine Susrud (Barnefotballen)

Monica Karlson (Ungdoms- og seniorfotballen)

Kioskansvarlig

Kristin Bergestig

Siw-Aina Dyhre Askvik

Kristin Aale Bakka

Lilly Ålykkja

Web – hjemmeside/Facebook

Andreas Susrud

Turneringsansvarlig

Andreas Susrud

Lotteri/Fordelskort

May Helen Heia

Dugnader

Janne Væringstad

Medlemsregister

Lisbeth Stenersen

Alags arrangement

Jon David Schrøder

 

Du kan lese organisasjonsplanen til fotballgruppa her (trykk på ikonet under) :