Klubbens organisering

Heddal IL Fotball er fotballgruppa i Heddal Idrettslag, som er et fleridrettslag med organisasjonsnummer 971 324 147.
Leder i fotballgruppa sitter i hovedstyret i Heddal Idrettslag.
De andre gruppene i Heddal Idrettslag er langrenn, skiskyting og hopp.

Klubbens organisering
Fotballgruppas organisasjonsplan

Fotballgruppa har organisert seg i ett styre med underutvalg, som skal håndtere helårsoppgaver slik som sportslig utvalg, sponsorutvalg, utstyr, etc. I tillegg har vi egne prosjekt som har ansvar for tidsavgrensede oppgaver - turneringer og lotteri er eksempel på slike prosjekt.

Beskrivelser av roller i Heddal IL Fotball finnes her:

 

Følgende personer er valgt inn i styret i fotballgruppa i Heddal IL for sesongen 2017:

Navn :

Mobil :

E-post :

Terje Kåsa, leder

412 59 494

terjekaasa@hotmail.com

Hans-Jørgen Aase, nestleder

951 70 096

hjaa@online.no

Lisbeth Stenersen, kasserer 926 18 920

Lisbeth.stenersen@gmail.com

Ole Bjørn Mælandsmo, sekretær 477 69 543

oleb@klokkarud.com

Kristen Bakken, styremedlem

916 64 165

Kristen.bakken@bama.no

Trine Semb, styremedlem

913 00 143

Trine.teigen.semb@zalaris.com

Lars G. Hauan, styremedlem

959 95 544

lars-g-h@online.no

Une Mjaugeto, styremedlem

411 45 882

une.mjaugeto@hjartdal.kommune.no

 

Følgende personer har roller i styre, utvalg og prosjekt i 2017-sesongen:

Rolle:

Navn:

Styreleder

Terje Kaasa

Nestleder

Hans Jørgen Aasa

Økonomiansvarlig

Lisbeth Stenersen

Sekretær

Ole-Bjørn Mælandsmo

Styremedlemmer

Kristen Bakken

Trine Semb

Lars G. Hauan

Une Mjaugeto

Sportslig utvalg

Hans Jørgen Aase

Terje Kaasa

Ole-Bjørn Mælandsmo

Lars G. Hauan

Kvalitetsklubbansvarlig

Terje Kaasa

Treneransvarlig

Hans Jørgen Aase

Dommeransvarlig

Stig Garberg

Fair Play-ansvarlig

Lars G. Hauan

Rekruttingsansvarlig 

Ole-Bjørn Mælandsmo
FIKS-ansvarlig

Lars Halvor Simones

Politiattestansvarlig

Lars G. Hauan

Økonomiutvalg

Lisbeth Stenersen

Haugerud Regnskapskontor vil føre regnskapet i 2017.

Sponsorutvalg

Stig Garberg, leder

Lisbeth Stenersen

Utstyrsansvarlig

Jørn Bakken

Trine Semb

Kioskansvarlig

Kristin Bergestig

Siw-Aina Dyhre Askvik

Ann Kristin S Bakken

Lilly Ålykkja

Web – hjemmeside/Facebook

Stig Garberg

A-lagskamper arr.ansvarlig

Stian Flåta

Turneringsansvarlig

Terje Kaasa

Lotteri

Terje Kaasa

Une Mjaugeto

Dugnader

Terje Kaasa

Une Mjaugeto

 

Du kan lese organisasjonsplanen til fotballgruppa her (trykk på ikonet under) :
 

 

Lars Halvor Simones