Klubbens visjon og målsetting

Klubbens visjon og målsetting
Heddal idrettslags visjon er "Idrett for alle!"

Heddal idrettslags visjon er "Idrett for alle!"
Dette er også breddefotballklubben Heddal fotball sin grunnleggende visjon: Fotball for alle!

I begrepet "Fotball for alle" legger vi at:
 • Vi skal gi et tilbud til organisert fotball som flest mulig vil benytte seg av.
 • Det er plass til alle som ønsker å spille fotball i klubben vår.
 • Alle spillere "betyr" like mye for klubben.
 • Alle er like velkomne, uansett etnisk og kulturell bakgrunn.
 • Alle skal bli sett og verdsatt i Heddalsfotballen.
 
Heddal fotballs hovedmål er:
 • Gi fotballtilbud til alle aldersgrupper, fra 6 - 99 år
 
Vi har satt følgende delmål for å realisere visjon og hovedmål:
 • 300 fotballspillere og lag i alle aldersklasser
 • Gode treninger på alle nivå
 • Gi mulighet for utvikling som fotballspiller i egen klubb
 • Gode sportslige resultat i forhold til ressursbruk og økonomi på seniornivå
 • Gjøre Vidarvoll og Heddal Aktivitetspark til et møtested i bygda Heddal
 • Flest mulig, så lenge som mulig