Kvalitetsklubb- og rekrutteringsansvarlig

Under bildet er rollebeskrivelse for kvalitetsklubb- og rekrutteringsansvarlig

Kvalitetsklubb- og rekrutteringsansvarlig

Kvalitetsklubb-ansvarlig

Kvalitetsklubbansvarlig skal være oppdatert i forhold til de krav og plikter som følger av det å være en Kvalitetsklubb. Kvalitetsklubbansvarlig bør være medlem av fotballgruppas styre.
 
Kvalitetsklubbansvarlig skal:
 • Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot krets i kvalitetsklubbspørsmål.
 • Ansvar for årlige statusgjennomganger for Kvalitetsklubb
 • Ha ansvar for gjennomføring av egenmeldinger knyttet til kvalitetsklubb.
 • Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben.
 • Gjøre kvalitetsarbeidet synlig internt i klubben. 

 

Rekrutterings-ansvarlig

Heddal IL fotball vil at møtet med barnefotballen skal være så positivt som mulig. Klubben ønsker at en person har et spesielt ansvar for oppstart av nye årskull i klubben. Det er viktig at oppstartsansvarlig kjenner godt til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner.

Følgende oppgaver er viktige for Rekrutterings-ansvarlig:

 • Bistå ved rekruttering til ny oppstartede lag.
 • Spre informasjon om klubben, pålagte avgifter og oppstartstidspunkt til foresatte.
 • Arrangere første foreldremøtet med de foresatte til spillerne på det nye laget.
  Det første foreldremøte bør inneholde en del der klubbens historie, verdier, mål etc blir presentert av en sentral person i klubben. Det gir foreldrene inntrykk av en klubb og ikke bare et enkelt lag og er en god investering for å få med foreldre til å bidra rundt årgangen.
 • Arrangere de første treningene til det nye laget.
  Det er viktig av ansvarlig er godt forberedt, har nødvendig utstyr tilgjengelig og at innholdet i treningene bygger på klubbens sportsplan.
 • Bistå ved inndeling av lag.
  Det er viktig å ha tenkt gjennom sammensetning, antall spillere osv. Bruk gjerne internturneringer i arbeidet med å få organisert mest mulig homogene lag. Se for øvrig klubbens sportsplan
 • Rollen er også ansvarlig for å tilrettelegge og gjennomføring av felles rekrutteringskvelder i samarbeid med naboklubber. Se klubbhåndboka om rekruttering for detaljer.