Medlemskontingent og treningsavgifter

Medlemskontingent og treningsavgifter

Medlemskontingenten i Heddal Idrettslag er obligatorisk for alle aktive i klubben og dekker også bl.a forsikring. Alle medlemmer, også de med verv, må betale medlemskontingent ifølge lovnormen til NIF. Minste sats er kr 100,- pr medlem.

I tillegg til medlemkontingenten må alle spillere betale treningsavgift til fotballgruppa. Treningsavgiften er kostnaden for å delta på et lag og skal dekke utstyr, seriespill (påmelding, forsikring, dommerutgifter etc.), turneringsdeltagelse, banedrift sommer og vinter, klubbhus, garderober, vedlikehold, styrkerom, administrasjon og for ungdomslagene også trenere. Treningsavgiften er tilpasset det tilbudet man får og varierer derfor både på årstrinn og nivå.

Medlemskontingent og treningsavgift betales ved å trykke på følgende link:
 
 
Medlemskontingent og treningsavgift for 2019 er som følger:
 
6 år Kr 600,-
7 - 10 år Kr 900,-
11 - 12 år Kr 1000,-
13 - 19 år Kr 1400,-
Senior damer og herrer Kr 1600,-
Støttemedlemskap Kr 200,-
Medlemskap for ikke aktive familiemedlemmer Kr 200,-
Medlemskontingent for medlem med verv (styre, trener, lagleder, etc) Kr 200,-
Medlemskontingent/Treningsavgift - TRIM Kr 500,-
 
 
Når det gjelder Familiemedlemskap/treningsavgift, så beregner påmeldingssystemet dette automatisk, slik at familien maksimalt betaler 2000 kroner uansett hvor mange familiemedlemmer som er lagt i handlekurven.
Merk at Senior Damer og Herrer er unntatt fra familiemedlemskapet/treningsavgift og betaler uansett full pris. Systemet beregner også dette automatisk.
 
Fotballgruppa bruker systemet Superinvite for at registrering og betaling av medlemskontingenten skal bli enklere for både spillere, foresatte og administrasjonen. Medlemmet selv betaler kostnadene ved utsendelse av medlemskontingenten. Vi håper på forståelse for dette.