Politiattest- og FIKS-ansvarlig

Under bildet er rollebeskrivelse for politiattest-ansvarlig og FIKS-ansvarlig

Politiattest- og FIKS-ansvarlig

FIKS-ansvarlig

FIKS står for Fotballens Informasjons- og KommunikasjonsSystem, og er en database som inneholder all informasjon om klubbens lag, spillere, trenere og ledere. En person i eller utenfor styret får rollen som FIKS-ansvarlig. 
 
Fiks ansvarlig skal holde FIKS mest mulig oppdatert for klubben. Dette medfører følgende oppgaver:
  • Registrere spillere i FIKS det året de fyller 12 år
  • Ajourføre FIKS i forbindelse med overganger av spillere til- og fra Heddal Fotball
  • Sørge for at alle brukere i FIKS får nødvendig opplæring til å utføre sine oppgaver
  • Se til at alle trenere og lagledere står som "aktiv" i FIKS, og at de er koblet mot riktig lag.
 

Politiattest-ansvarlig

En person i eller utenfor styret får rollen som politiattest-ansvarlig. 
 
Politiattest-ansvarlig skal utføre følgende oppgaver før og under fotball sesongen:
  • Alle lagledere/trenere skal sjekkes opp mot fotballgruppas register før sesongen starter.
  • De som ikke har godkjent politiattest skal sluses gjennom søknadsprosessen.
  • Ansvarlig skal sjekke godkjenning og legge opplysninger inn i oversikten på dropboks.
For detaljer om håndtering av politiattester i klubben, se egen side som beskriver rutiner for politiattest i Heddal IL Fotball.