Rekruttering og oppstart

Geografisk nedslagsfelt for Heddal IL fotball er når det gjelder barnefotballen skolekretsen til Heddal barneskole, mens spillere til ungdoms- og voksen-lag rekrutteres fra Notodden, Hjartdal og Sauherad kommune.

Rekruttering og oppstart

For barnefotballen har vi følgende rutine for rekruttering av nye spillere:

I løpet av de første 2 ukene i mars tas det kontakt med Heddal barneskole og barnehage og etter avtale med skolen og barnehagen leveres det ut informasjonsskriv til alle foresatte til 6-åringer i barnehage og 1.klassinger på barneskolen.
Tilsvarende informasjon som i informasjonsskrivet legges ut på nettsiden fotballgruppa og i vår åpne Facebook-gruppe.
 
Det avholdes et oppstartsmøte i starten av mars for å rekruttere lagledere til de nye lagene, og for å sikre en trygg oppstart. 
Styreleder eller nestleder i styret deltar på dette oppstartsmøtet sammen med oppstartsansvarlig.
 
Treninger startes når det er snøfritt på banene i Heddal Aktivitetspark og organiseres av oppstartsansvarlig. 
 
Rollebeskrivelse for oppstartsansvarlig finnes under "Klubbens organisering" i klubbhåndboka.

Generelt for hele idrettslaget gjelder følgende rekrutteringstiltak:

Heddal Idrettslag arrangerer fom 2014 en rekrutteringsdag for alle lagets grupper. 
Rekrutteringsdagen arrangeres like etter skolestart om høsten.