Retningslinjer Fotballavslutninger

Retningslinjer Fotballavslutninger

I Heddal IL fotballgruppe arrangeres det fotballavslutninger for å markere sesongslutt innen
de forskjellige aldersgrupper.

Barnefotball arrangerer felles avslutning med premieutdeling til og med 10 år.

 • Dette arrangementet organiseres av styret og alle utgifter dekkes av fotballgruppa.
 • 11-12 år arrangerer egne avslutninger.
Man kan arrangere egne fotballavslutning for alle lagene innen et alderstrinn ved spesielle anledninger.
 • Lagvise arrangement arrangeres av lagledere/trenere.
 • Klubben betaler en egenandel pr spiller. Egenandel kan variere fra år til år basert på budsjett og antall spillere (lagleder kontakter økonomiansvarlig for detaljer).
 • Egenandeler utbetales kun dersom man har gyldig kvittering som kan brukes som bilag i regnskapet.
 • Faktura sendes kun etter avtale med økonomiansvarlig og skal ikke overstige total egenandel for lagene.
 • Egenbetalinger organiseres av lagledere/trenere

Ungdomsfotball (13-19 år) arrangerer egne fotballavslutninger for alle lagene innen et alderstrinn.

 • Lagvise arrangement arrangeres av lagledere/trenere.
 • Klubben betaler en egenandel pr spiller. Egenandel kan variere fra år til år basert på budsjett og antall spillere (lagleder kontakter økonomiansvarlig for detaljer).
 • Egenandeler utbetales kun dersom man har gyldig kvittering som kan brukes som bilag i regnskapet.
 • Faktura sendes kun etter avtale med økonomiansvarlig og skal ikke overstige total egenandel for lagene.
 • Egenbetalinger organiseres av lagledere/trenere.

Seniorfotball arrangerer egne fotballavslutninger for lagene:

 • Lagvise arrangement arrangeres av lagledere/trenere.
 • Klubben betaler en egenandel pr spiller. Egenandel kan variere fra år til år basert på budsjett og antall spillere (lagleder kontakter økonomiansvarlig for detaljer).
 • Egenandeler utbetales kun dersom man har gyldig kvittering som kan brukes som bilag i regnskapet.
 • Faktura sendes kun etter avtale med økonomiansvarlig og skal ikke overstige total egenandel for lagene.
 • Egenbetalinger organiseres av lagledere/trenere.
Kvitteringer og fakturaer skal ikke inneholde alkoholholdig drikke. Det er ikke tillatt med alkohol når det er spillere under 18 år med på fotballavslutningen. Man kan søke styret om ekstra midler ved spesielle behov/faglige arrangementer.
 
Satser for 2017:
Egenandel barnefotball inntil kr 100,- pr spiller
Egenandel ungdomsfotball inntil kr 200,- pr spiller
Egenandel seniorfotball inntil kr 300,- pr spiller