Trafikksikker klubb - Retningslinjer for gjennomføring av transport

Trafikksikker klubb - Retningslinjer for gjennomføring av transport

I Heddal ILs fotballgruppe transporteres spillerne stort sett i privatbiler til cuper og bortekamper, enten ved samkjøring, ved at foresatte kjører egne barn eller ved at spillerne kjører egen bil. Vi arbeider for økt fokus på trafikksikkerhet for klubbens medlemmer under transport til og fra fotballaktiviteter, også på sykkel til hjemmekamp eller oppmøtested.

1. Ved alle reiser gjelder at …

 • bilen skal være i forskriftsmessig og i forsvarlig stand.
 • sjåføren skal være våken og opplagt.
 • trafikkreglene skal følges.
 • antall passasjerer i bilen skal ikke overskride bilens tillatte antall.
 • personen som sitter i passasjersetet foran skal være over 140 cm med mindre airbagen på passasjersetet deaktiveres ( jfr Trygg Trafikk sin anbefaling : www.tryggtrafikk.no/w/Trafikksikkerhet/Barn_i_bil/Airbag/).
 • alle skal benytte bilbelter.
 • nakkestøtter skal være tilpasset passasjerens høyde.
 • løse gjenstander i bilen er farlig ved bråstopp, disse må derfor sikres før turen starter. Plasser bagasje slik at den ikke faller ned, kastes fremover under kraftig oppbremsing eller stenger midtgang og dører.
 • sjåføren skal være ekstra oppmerksom på sin atferd i trafikken ved reiser der spillerne er i alderen 15- 18 år. Sjåføren skal være et positivt eksempel for ungdommene.
 

2. Vi oppfordrer spillere til å …

 • bruke hjelm når de sykler.
 • avtale felles oppmøte før avreise.
 • benytte samkjøring.
 • rullere på sjåførene, for eksempel ved å lage kjørelister.
 • beregn god tid. Ved lange reiser bør det legges inn stopp. Velg stoppested hvor det er tillatt å parkere og hvor spillerne kan ferdes trygt på plassen.
 

3. Når lagene transporteres med buss eller minibuss skal…

 • leie av buss helst skje gjennom buss-selskap for å sikre god teknisk standard og erfaren sjåfør.
 • vi være oppmerksom på at ved bruk av egen, eldre buss settes det store krav til vedlikehold og tilsyn. Ved bruk av egen buss er kravet til erfarne og faste sjåfører ufravikelig.
 • alle passasjerer skal ha sitteplass.
 • bussens bilbelter benyttes.
 

4. Formidling

 • Trafikksikker klubb skal tas opp som tema på styremøte hver vår, og på trener/lagleder-møter.
 • Trener/lagleder skal ta opp tema og minne om retningslinjene på foreldremøter.
 • Trafikksikker klubb synliggjøres på fotballgruppas hjemmesider.