Treneransvarlig og trenerkoordinator

Treneransvarlig og trenerkoordinator

Det er en målsetting at Heddal IL Fotball skal ha en treneransvarlig og en trenerkoordinator. Beskrivelser av disse rollene finnes under.

Treneransvarlig

Treneransvarlig sitt ansvar er:

 • Treneransvarlig er ansvarlig for å kalle inn til møter i Sportslig Utvalg.
 • Treneransvarlig skal fungere som et kontaktpunkt og koordinere mellom lag, foresatte og Sportslig Utvalg.
 • Treneransvarlig skal stimulere til at retningslinjene i dette dokumentet, Sportsplanen, følges opp.
 • Treneransvarlig velges av Styret.
 • For å sikre kontinuitet i rollen som treneransvarlig, skal styret ha øye for kandidater som kan ivareta rollen som treneransvarlig.
 • Treneransvarlig er 1. klageinstans i forbindelse med det sportslige opplegget i Heddal IL  Fotball.
 • Treneransvarlig skal ha minst ha NFF trener C-lisens.

 

Trenerkoordinator

Trenerkoordinators ansvar er:

 • Ansvar for å lage og følge opp fotballgruppas skoleringsplan, samt evaluere og videreutvikle denne sammen med klubbens trenere og fotballstyret.
 • Samarbeide med fotballgruppas trenere:
 • Evaluere sesong.
 • Planlegge neste sesong – årsplan.
 • Oppfølging av planen.
 • Følge opp treninger – prioritet 7-12 år.
 • Se lagene i kamp – prioritet 7-12 år.
 • Videreutvikle klubbens trenere:
 • Arrangere kurs og seminarer.
 • Oppfordre til/sende trenere på kurs og lignende.
 • Lede trenerforum.
 • Koordinere fellestreninger – prioritet 7-12 år.
 • Ansvar for keepertrening 7-12 år.
 • Innstille spillere til sonelag, i samarbeid med lagenes trenere.
 • Trenerfaglig ansvar ved oppstart av nye lag.
 • Delta på fotballgruppas fellesmøter.
 • Mulighet til å delta på fotballstyremøter.
 • Bistå ved hospitering – prioritet 9-13 år.
 • Bistå/hjelpe til på trening ved behov – 7-12 år.