Trenere og lagledere

Trenere og lagledere

Beskrivelse av oppgaver under for trenere og lagledere er kun retningsgivende, og det er til syvende og sist opp til lagets støtteapparat hvordan de ønsker å fordele ansvaret seg i mellom.

Trener

Det skal være minimum en trener pr. lag.

Trenerens ansvar er:

 • Trene laget i henhold til de tildelte treningstider.
 • Legge opp og gjennomføre treningsprogram.
 • Lede laget i kamper (serie og turneringer).
 • Sørge for at laget har god opptreden både på og utenfor banen.
 • Trene og lede laget ut fra retningslinjer gitt i fotballforbundets brosjyre «Trenervett!»
 • Ved årsavslutning, skrive lagets sesongrapport sammen med lagleder.
 • Ha ansvar for lagets medisinskrin og ta med det på alle treninger og kamper.
 • Gjøre seg kjent med spillere som lider av spesielle sykdommer slik som f.eks. diabetes, astma, epilepsi o.l. og sette seg inn i hvilken oppfølging disse spillerne krever.
 • Ta ansvar ved skader og ulykker på kamp og treninger.

Det er viktig at trener fyller ut sportsplanskjema for trener/lagleder (vedlegg 4 i sportsplan) før sesongstart.

 

Lagleder

Det skal være en lagleder pr. lag.

Lagleders ansvar er:

 • Kontaktperson mellom Sportslig ansvarlig og laget.
 • Ansvarlig for den ikke-sportslige driften av laget.
 • Utlevere og holde orden på lagets utstyr, som drakter, baller, vester, kjegler etc.
 • Ha ansvar for lagets medisinskrin, ta med det på alle treninger og kamper og etterfylle innholdet i skrinet.
 • Gjøre seg kjent med spillere som lider av spesielle sykdommer slik som f.eks. diabetes, astma, epilepsi o.l. og sette seg inn i hvilken oppfølging disse spillerne krever.
 • Hjelpe trener ved skader under kamper og trening, og ha ansvar for oppfølging av spiller.
 • Melde på lag til serie og turneringer via sportslig ansvarlig samt holde spillere og trenere orientert om kampene.
 • Tilrettelegge reiseopplegg i forbindelse med seriekamper og turneringer.
 • Organisere utsatte og omberammede kamper i løpet av sesongen.
 • Gi tilbakemelding til trener om hvilke spillere som kan delta på kampene.
 • I samråd med trener skal lagleder holde orden på spillere på turneringer og på kamper.
 • Bistå arrangementsansvarlig/foreldrekontakt på egne turneringer.
 • Holde oversikt over spillernes adresse, telefon og fødselsdato og videreformidle beskjed om innmeldte og utmeldte spillere til økonomiansvarlig i klubben.
 • Ansvarlig for å påse at kontingent er betalt i samarbeid med økonomiansvarlig.
 • Ved årsavslutning, skrive lagets sesongrapport sammen med trener.

Det er viktig at lagleder fyller ut sportsplanskjema for trener/lagleder (vedlegg 4 i sportsplan) før sesongstart.