Utdanning og kompetanse

Utdanning og kompetanse

Trenere, ledere og spillere i Heddal fotball oppfordres til å øke sine fotballkunnskaper gjennom opplæring og kurs. Fotballen er i konstant utvikling og det er viktig at klubben følger opp. Alle som ønsker det skal få tilbud om trener-, leder- og dommerkurs. Heddal fotball dekker deltakernes kostnader til kompetanseheving.

På sikt ønsker vi at alle barnefotballtrenere skal ha gjennomført del 1 i NFF C-lisens trenerkurs. På ungdomstrinnet og i seniorfotball er det et ønske om at trenerne har C-lisens. Dette er også kravene som Kvalitetsklubb-prosjektet stiller. 
 
På dommersiden har fotballgruppa som ambisjon å arrangere minst ett klubbdommerkurs hvert år.
 
I tillegg skal minst halvparten av styremedlemmene i fotballgruppa ha tatt leder1-kurset.
 
Klubben har en målsetting om å skape et godt miljø med fotballfaglig utvikling for de som tar på seg verv.