Har du lyst til å bli fotballtrener for ungdom?

Har du lyst til å bli fotballtrener for ungdom?

Har du en liten interesse for fotball? Se her hva et trenerverv inneholder, og om det er deg vi leter etter.

Som fotballtrener i ungdomsfotball vil du bli kurset gjennom Norges Fotballforbund. Heddal Fotball sponser trenerkurset for deg. Vi har per i dag rundt 50 trenere og lagledere i klubben, og vil kunne tilby et godt trenermiljø både sosialt og sportslig. Heddal Idrettslags visjon er "Idrett for alle". Det er også Heddal Fotballs visjon, nemlig "Fotball for alle". Klubbens sportsplan og klubbhåndbok finner du her på hjemmesiden.1


VERDIGRUNNLAG:
I begerepet "Fotball for alle" legger vi at:
Alle er like mye verdt!
I Heddal fotball betyr det:
- Alle som har lyst til å spille fotball skal få et godt tilbud.
- Klubben skal gi spillerne muligheter for å gå ulike "løp" avhengig av interesse og motivasjon.
Trygghet + Mestring= Trivsel
Trygghet er et sentralt element i det å trives.
Mestring handler om å få til noe. Klare en oppgave, ta en utfordring, og videre beherske den og oppnå et mål - alene eller sammen med andre.
I Heddal fotball ønsker vi å holde flest mulig i flytsona - med den rette blandingen av trygghet og utfordringer:
Fair Play
Fair play handler om alt som skjer på og utenfor banen - med respekt for hverandre.
I Heddal Fotball tar vi Fair Play på alvor, med en egen Fair Play ansvarlig. Det er utarbeidet egne Fair Play retningslinjer, se vedlegg 1 til sportsplanen.

Trenerens ansvar er:

  • Trene laget i henhold til de tildelte treningstider.
  • Legge opp og gjennomføre treningsprogram.
  • Lede laget i kamper (serie og turneringer).
  • Sørge for at laget har god opptreden både på og utenfor banen.
  • Trene og lede laget ut fra retningslinjer gitt i fotballforbundets brosjyre «Trenervett!»
  • Ved årsavslutning, skrive lagets sesongrapport sammen med lagleder.
  • Ha ansvar for lagets medisinskrin og ta med det på alle treninger og kamper.
  • Gjøre seg kjent med spillere som lider av spesielle sykdommer slik som f.eks. diabetes, astma, epilepsi o.l. og sette seg inn i hvilken oppfølging disse spillerne krever.
  • Ta ansvar ved skader og ulykker på kamp og treninger.


TYKK HER FOR Å FYLLE UT INTERESSE-SKJEMA!