Heddal Idrettslag avholder årsmøte i hovedlaget

Heddal Idrettslag avholder årsmøte i hovedlaget

Sted: Vidar Kulturhus Heddal.
Dato: Tirsdag 20. mars.
Tid: kl. 18.00

Forslag som skal behandles på årsmøtet sendes til:

Heddal Idrettslag, postboks 590, Heddal, 3673 Notodden,

alternativt til bjorn.madsen@sulokja.no

innen torsdag 10. mars.
 

Fullstendig saksliste og andre saksdokumenter vil bli

tilgjengelige på nettsida til idrettslaget: www.heddalil.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til leder tlf. 476 66 031 -

e-post. bjorn.madsen@sulokja.no
 

Velkommen til årsmøte. Heddal IL - hovedstyret