Heddal IL – skiskyting inviterer til normal på Grønkjær

Lørdag 10.02.2018

Invitasjon til renn på Grønkjær

Heddal IL – skiskyting inviterer til normal på
Grønkjær lørdag 10.02.2018 

 

Sted og tid: Grønkjær Skisenter, Notodden, lørdag 10. februar 2018. 

Program: Normal, alle klasser. Rennet inngår i Vintercup for TVSSK men er åpent for løpere fra alle kretser.

Sekretariat og rennkontor: På Grønkjær. Åpent fra kl. 09:30 Garderobe: Grønkjær – kun garderobe m/toalett, ikke mulig å dusje. 

Kiosk: Grønkjær. Kort og kontant.

Påmelding: Eq-timing. Frist 07.02. kl. 23.59.           

Startkontingent:   

•      Senior kr. 170

•      Junior kr. 140 

•      Jenter/gutter kr. 120. 

•      Etteranmelding: Dobbel kontingent

Klasser: Alle 

Innskyting: Kl. 10:00 – 11:30 Første start kl. 12:00

Lisenser: Lagene er ansvarlige for at løperne har gyldig sikkerhetskurs og startlisens.

Startnummer: Startnummer hentes lagvis på rennkontoret senest 1 time før start.

Startnummer som ikke blir levert tilbake etter rennet belastes løperens klubb med kr. 250.

Premiering: På Grønkjær i henhold til NSSF sine bestemmelser. 

TD: Halvor Eika, Bø SSL.

Rennleder: Håkon Engstu, 97038621, hakon.engstu@usn.no

Parkering: For å komme inn på parkeringsplassen til Grønkjær Skisenter må bankkort brukes for å få løftet bommen. Avgiften er kr 65,-

Alle lister og dokumenter for øvrig legges fortløpende ut på http://heddalil.no/skiskyting

 

Vel møtt til renn på Grønkjær!