Innkalling til årsmøte i Heddal IL Skiskyting

Innkalling til årsmøte i Heddal IL Skiskyting

.

Styret innkaller herved til årsmøte i Heddal IL Skiskyting.

Årsmøtet avholdes den 10. februar kl 18:00 på Grønkjær Skisenter.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 26.02.20 til arve@gos.as.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://heddalil.no/skiskyting.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret