Utmerkelser for sesongen 2021

Einar Bakkas Pokal 2021

Sondre R. Leiulfrud

Statuttene sier:
Denne pokalen er tenkt som en påskjønnelse til et medlem innen idrettslaget som spesielt  viser seg som en verdig representant for idretten – til en som viser god sportsånd og fin oppførsel. Det bør ikke nødvendigvis være en ener i konkurranseidrett, men at vedkommende viser god interesse i trening eller i arbeid i laget. I følge Einar Bakka sjøl, mener han denne pokalen bør gå til yngre utøvere – under 18 – 19 år.

Innstillingen av Sondre:

Einar Bakkas Pokal 2021

Jonas Lid

Statuttene sier:
Denne pokalen er tenkt som en påskjønnelse til et medlem innen idrettslaget som spesielt  viser seg som en verdig representant for idretten – til en som viser god sportsånd og fin oppførsel. Det bør ikke nødvendigvis være en ener i konkurranseidrett, men at vedkommende viser god interesse i trening eller i arbeid i laget. I følge Einar Bakka sjøl, mener han denne pokalen bør gå til yngre utøvere – under 18 – 19 år.

Innstillingen av Jonas:
Jonas Lid har over flere år vist et stort engasjement for Heddal IL og langrennsgruppa spesielt.

Jonas sitt tilstedeværelse og engasjement viser seg i klubbarbeid i sesong og utenfor sesong. Han stiller opp på sommerarrangementene og vinterarrangement, i langrenngruppasaktiviteter og i Heddal iL sine aktiviteter. Denne tilstedeværelsen og dugnadsånden legges merke til også utenfor langrennsgruppa.

Jonas framstår som en Ja-menneske. Et ja-menneske både i treningsarbeidet og i annet arbeid i klubben. Ved å være et ja-menneske bidrar Jonas til å skape en åpen og inkluderende kultur i langrennsgruppa. Spesielt er Jonas god til å møte de yngre utøverne på deres premisser, og hjelper med utstyr og i lek.

Over flere år har Jonas havnet midt mellom treningsgrupper. Noe som er utfordrende fysisk og mentalt. Imidlertid viser Jonas at han er tilpasningsdyktig, positiv, engasjert og på den måten viser også Jonas skiglede. En skiglede som smitter over på små og store i langrennsgruppa.

Jonas viser særdeles god sportsånd og er et forbilde for yngre utøvere, og gis i 2021 derfor Einar Bakke’s pokal.

Hovedstyrets Administrasjonpokal 2021

Bente Moen

Statuttene sier:
Denne pokalen skal utdeles hvert år til den person som har utmerket seg innen idrettslagets administrasjon og også på krets – eller forbunds plan. Vedkommende må ha en stilling i et eller annet styre i idrettslaget det året pokalen deles ut for. Pokalen kan ikke utdeles til samme person flere ganger. Pokalen må fullt ut likestilles med Hovedstyrets innsatspokal.

Innstillingen av Bente:

Hovedstyrets innsatspokal 2021

Tone Marita Aakre Asland

Statuttene sier:
Pokalen skal utdeles hvert år til en person som utmerker seg med god innsats på det aktive plan med fine resultater innen lagidrett eller enkeltmanns idrett. Pokalen kan ikke utdeles til samme person flere ganger og gjelder bare for den aktive sesongen hvor pokalen blir utdelt.

Innstillingen av Tone Marita:
Tone Marita er ei jente med stort engasjement både for klubben og laget sitt. Ho har alltid 120% innsats i både kamp og trening. Ho er overalt på banen og heier på sine medspillere. Ho er opptatt av at man skal holde humøret oppe og rose hverandre for å motivere spillerne i laget. Ved siden av engasjementet for laget, er ho en ivrig klubbdommer som villig stiller opp. Tone Marita har de siste årene vært en av de som har flest dømte kamper av klubbdommerne. Hvis det passer inn i kalenderen, tar ho de fleste kampene som er ledig for dømming. Fotballgruppa setter stor pris på engasjementet til Tone Marita. Ho er et godt forbilde for yngre spillere og klubbdommere og er ei jente som har stort hjerte for klubben vår. Vi håper videre at innsatspokalen motiverer til mer fotballglede og moro. Gratulerer!

Dugnadspokalen 2021

Stig Garberg, Arve Bakken og Torgrim Yli

Statuttene sier:
Dette er en utmerkelse som hovedstyret kan dele ut til den, de, eller den gruppe som har utmerket seg spesielt i forhold til dugnadsinnsats.
Utmerkelsen skal ikke deles ut mer enn en gang i året, å kun de årene hovedstyret ønsker.
Gruppene kan foreslå eventuelle kandidat(er) for resten av hovedstyret. Kandidaten(e) skal ha vist utmerket dugnadsånd det siste året, eller de siste årene. Utmerkelsen kan gå til samme person(er) flere ganger, men ikke to ganger på rad.

Denne pokalen deles ut til disse tre for arbeidet i prosjektutvalget for utbyggingen av Heddal Aktivitetspark.

Innstillingen av Stig:
Uten Stig som prosjektleder hadde ikke utbygginga av aktivitetsparken vært mulig. Stig var også prosjektleder for den første store utbyggingen av aktivitetsparken i 2011. Med kunnskapen han da hadde fra første utbygging har han vært en svært viktig ressurs når vi nå utvidet aktivitetsparken igjen. Hans engasjement for idrettslaget og aktivitetsparken er unik, og måten han har driftet prosjektutvalget på har vært uvurderlig. Stig har vært en profesjonell og stødig prosjektleder som har økt kvaliteten og gjort det enklere for utvalgets arbeid. Han er svært dedikert i sin oppgave. Eksempel på det er blant annet referatene som alltid er klare fem minutter etter møtet. Han er punktlig og følger opp referatene etter hvert møte. Stig arbeider mye bak kulissene, og har hatt mangfoldige arbeidstimer som ikke er synlige for oss andre.

Innstillingen av Arve:
Arve var også med i prosjektutvalget den første runden i 2011. Han har hatt med mye uvurderlig kunnskap fra forrige utbygging. Arve gir mye av seg selv, han har et stort hjerte for idrettslaget og bygda vår. Selv om han har vært med å drifte det administrative i utvalget har han med glede og velvilje stilt opp når dugnadsressurser manglet undervegs. Han har vært ofte å se både i traktor, med motorsag og møkkete hender. Når det manglet dugnadsressurser har han ikke vært sen om å innhente kone eller unger. Hele familien har bidratt stort også i denne utbyggingsrunden.
Arve er en positiv og generøs person som er god på løfte andre opp. Han klarer enkelt å engasjere andre til å bli med, og påvirkningskraften hans har vært uvurderlig. Ved Arve og Heges 50årsdag ønsket de seg pengegave som de gav i sin helhet til prosjektet.

Innstillingen av Torgrim:
Torgrim har vært en viktig ressurs i prosjektet. Som økonomiansvarlig har han vært kontrollorganet i prosjektet. Han har til en hver tid sørget for at planene har vært realistiske men samtidig sett mulighetene som prosjektet har ønsket seg. Torgrim har vært en autoritet på økonomien. Han har hatt stål kontroll hele vegen og vært flink til å fremme bekymringer tidlig for å oppnå løsninger. Han er strukturert og alltid forberedt til møter. Han har gledelig stilt opp på dugnader og vist seg å være et rivjern som ikke er redd for å bli møkkete på hendene. Flere nevner Torgrim med glis om munnen under dugnadsarbeidet som har gitt positivitet og engasjement.

Til sist
Vi er svært takknemlig og stolte av den innsatsen som disse har vist. Selv om aktivitetsparken ser ganske ferdig ut, arbeider disse tre fremdeles med etterarbeid og administrative gjenståelser. Tusen takk for en fantastisk innsats – vi digger dere!