UNGDOMSKLUBB I HEDDAL

Heddal Velforening i samarbeid med Heddal Idrettslag arbeider med mulighetene om ungdomsklubb i Heddal.

Vi er tidlig i prosessen, men har allerede hatt et møte med ungdom og foreldre til 24. januar for idemyldring rundt hva ungdomsklubben kan innebære. Dette gjelder fra 8.klassinger og oppover og vil foregå på Heddalshuset annen hvert tirsdag i partallsuker fra klokken 18 til 22. Den første kvelden vil være 7. februar.

Tilbudet er gratis men det vil være salg av mat og kioskvarer.

Vi håper flest mulig tar turen på denne første kvelden slik at vi sammen kan finne ut hvordan vi best mulig kan få til et tilbud for alle ungdommene i bygda.

Spørsmål ? Du kan ta kontakt med oss på post@heddalil.no