UTLYSNING AV STILLINGER I HEDDAL IDRETTSLAG

30% ADMINISTRTIV LEDER FOTBALL
SØKNADSFRIST: 27.FEBRUAR 2023
&
50% ADMINISTRTIV LEDER
SØKNADSFRIST: 27.FEBRUAR 2023

//Anbefaler lyd på video