SPLEIS FOR LEKEPLASS I HEDDAL AKTIVITETSPARK

Bakgrunn
I 2020 startet vi arbeidet med utbyggingsprosjekt 2.0 av Heddal Aktivitetspark. Den flotte parken i hjertet av bygda vår fikk mange nye aktivitetstilbud da vi bygde ut parken nok en gang. I 2021 satte vi spaden i jorda og fullførte flesteparten av prosjektene innen få måneder. I 2010 ble parken først utbygd og anlegg som 11er fotballbane naturgress, 7er fotballbane kunstgress med lys, bocciabane, 2 stykk sandvolleyballbaner, rulleskiløype, tufte treningspark, mini skiskytterstadion, tribuner, ballvegg, sandkasse og garasjeanlegg ble etablert.
Når vi i 2021 skulle videreutvikle aktivitetstilbudene i parken, sendte vi ut en spørreundersøkelse til bygda. Spørsmål som hvor ofte de oppholdte seg i parken og hva de ønsket seg ble stilt. Svarresultatet ble hovedtyngden for planleggingen. Med høy svarprosent var trampoline og lekeplass for de minste. På grunn av høye kostander rundt alt vi bygde måtte lekeplassen vike for å muliggjøre de andre anleggene som skulle bygges. Nå ønsker vi å realisere bygdas ønske for å skape et leketilbud for de minste.
Under utbyggingsprosjektet i 2021 ble anlegg som 3 stykk padeltennisbaner, lyssetting av parkeringsplass, lyssetting av øvrige områder, streetbasketbane, utvidelse av tufteparken, hinderløype, 4 stykk 3er fotballbaner, utvidelse av 7er kunstgressbanen til 11er kunstgressbane med lys, ballfangernett, rekkverk, tiltak for miljøforurensing i form av granulatfangere, ytterligere asfaltering og utvidelse av parkeringsplass ble utviklet og ferdigstilt.

Prosjektering
Lekeplassen er ferdig prosjektert. Med et avsatt område på ca. 13×5 meter ønsker vi å bygge det bygda etterspør av leketilbud for de minste. Heddal Idrettslag ønsker kutterflisunderlag da dette var anbefalt av leverandøren vi er i kontakt med. Vi ønsker å velge lokalt og har allerede vært i kontakt med Tinnoset sag for levering av kutterflis, samt at leverandøren vi ønsker å bruke er Søve fra Ulefoss. Lekeplassen vil inneholde 3 stykk trampoliner på 1,4meter i diameter, 2 stykk fugleredehusker med dobbeltstativ, balanseline, spinner med stang og en stor «lekeby» i aluminium og benker til lekeplassen. Alle apparatene er innenfor sikkerhetskrav som foreligger på valg plassering. Apparatene fra Søve har en kostnad på kroner 398 915,- inkludert moms. I tillegg kommer grunnarbeid som graving, kjøp av kutterflis og igjenfylling, støpning av fundamenter og montering av alle apparatene. Estimert kostnad for hele prosjektet ligger i overkant av kroner 500 000,-. Allerede 21. April starter vi å montere lekeplassen. Vi inviterer til stordugnad 21. og 22. april og har som målsetningen at lekeplassen og resten av parken skal være ferdig innen 17. mai. 

Målgruppe
Idrettslagets slagord, idrett for alle, går igjen i målsetningen for aktivitetsparken. Heddal Aktivitetspark har som mål å være «møteplassen i bygda» med målgruppen 0-99 år. Som nevnt tidligere har vi mange forskjellige anlegg som er til mange forskjellige aldere – men vi mangler noe for de aller minste. Selv om denne lekeplassen kan benyttes av alle, er målgruppen 0-6 år. Derfor er alle apparatene tilrettelagt målgruppen med riktige sikkerhetsforhold og sikkerhetssoner. I stede for en stor trampoline velger vi flere små slik at om store barn også vil bruke trampolinene, kan også mindre barn benytte seg av en noen samtidig. Lekebyen når også målgruppen med mye aktivitet på en plass. Selv om målgruppen er opp til 6 år er det likevel mulig for eldre å bruke dette.

Med denne spleisen håper vi bygda, medlemmer og interessenter som ønsker å bidra til muligheten og realiseringen av lekeplassen vil gi etter evne. Vi setter pris på både store og små bidrag å håper alle i kommunen vil få goder av Heddal Aktivitetspark i tiden fremover. Takk for bidrag, med sportslig hilsen Heddal Idrettslag.