Klubbens lag

Alle lag i Heddal IL Fotball er organisert og drevet etter dugnads- og frivillighetsprinsipper. Dette vil si at det er spillerne selv og foreldrene/foresatte som i utgangspunktet driver aktiviteten i og med laget, men med fotballgruppas sportsplan som fundament.

Klubbens lag
Fornøyde Heddal-spillere
 
I 2021-sesongen har Heddal IL Fotball følgende lag (med kontaktinformasjon for trenere og lagledere):
 
Lag: Navn: Rolle: Telefon: Epost:
         
J6 / G6 Roger Listul Trener 91 31 69 00 roger.listul@scania.no
J6 / G6 Andreas Susrud Lagleder 93 41 85 30 lederfotball@heddalil.no
         
J7 / G7 Eyvind Fjelle Trener 98 44 30 81 efjelle@online.no
J7 / G7 Ole Andreas Olsen Lagleder 41 50 48 78 olan8989@hotmail.com
         
J8 / G8 Steinar Fyrileiv Trener 41 63 86 80 fyrisleiv@hotmail.com
J8 / G8        
         
J9 Martha Holla Trener 91 78 37 02 martha.holla@hjartdal.kommune.no
J9 Mari Mork Ryen Lagleder 95 86 76 31 mariryen@hotmail.com
         
G9 Jan Inge Norgren Trener 41 31 16 08 inge_norgren@hotmail.com
G9 Albretch Dix Lagleder 94 97 66 72 albretch.dix@hotmail.de
         
G10 Jon Kristian Sørby Midl. Trener    
G10 Michael Erikson Lagleder 97 04 14 50 barnefotball@heddalil.no
G10 Kenneth Hykkerud Lagleder 95 11 67 79 kenneth.hykkerud@adecco.no
         
J10-12 Åsve Murtnes Trener 95 91 11 44 asve@klokkarud.no
J10-12 Ragnhild Mork Råsberg Lagleder 99 22 90 22 ragnhild.raasberg@gmail.com
         
G11 Ronny Løvheim Trener 92 41 88 53 ronnylovheim@hotmail.com
G11 Christine Myhre Lien Ass. trener 95 17 76 23 cmyhrelien@gmail.com
G11 Eileen Grønnevik Lagleder 90 02 29 72 eilgronnevik@gmail.com
         
G12-13 Rolf Eirik Thorstensen Trener 95 93 90 71 rolf.eirik.thorstensen@nenett.no
G12-13 Monica Hagen Ass. trener 95 85 29 59 monicahagen@outlook.com
G12-13 Elisabeth Oskasin Ass. trener 92 81 13 22 elisabeth.oskasin@hotmail.com
G12 Marita Nordbø Eriksen Lagleder 97 58 52 75 marita.norbo.eriksen@tinfos.no
         
J13 Roger Listul Trener 91 31 69 00 roger.listul@scania.no
J13 Oddbjørn Holla Trener 91 81 26 94 holla57@hotmail.com
J13 Roar Borgerås Trener 48 13 32 96 roar.borgeras@hjartdal.kommune.no
J13 Solfrid Søyland Engravslia Lagleder 97 14 40 84 solfrid.engravslia@aktiv.no
         
G14-15 Jon David Schrøder Trener 46 81 50 91 jondavid@heddalil.no
G14-15 Bjørn-Egil Ørting Trener 90 77 69 76 beorting@hotmail.com
         
J14-15 Jan Henning Tråer Larsen Trener 40 62 70 66  
J14-15  Kenneth Hykkerud Lagleder 95 11 67 79 kenneth.hykkerud@adecco.no
         
G19 Hans Jørgen Aase Trener 95 17 00 96 hjaa@online.no
G19 Jan Egil Skårdal Ass. trener 99 64 92 33 janskard@gmail.com
G19 Torgeir Holla Lagleder 90 53 72 77 torgeir.holla@hotmail.com
         
7.div Jørn Heggekroken Trener 91 84 96 13  
herrer   Kontakt 93 41 85 30 lederfotball@heddalil.no
         
Trim 1 Tommy Granlien Lagleder 97 05 33 43 tommygranlien@yahoo.no
Trim 1 Magnar Vinje Lagleder 95 79 05 50 magnar.vinje@hotmail.no
         
Trim 2 Gisle Susrud Lagleder 99 49 00 54 gislesusrud@hotmail.com
         
Keepere Stian Flåta Trener 97 03 63 60 stian.flaata@gmail.com
Trenerveileder Hans Jørgen Aase Trener 95 17 00 96 hjaa@online.no

 

 

 

Tilbake til Klubbhåndboka