Avslutninger

6-10 åringer

De små samles til felles avslutning i November i storsalen på Vidarvoll Kulturhus. Som regel har de fått pizza og brus, premieutdeling og til slutt danset disko. Med ca 100 spillere har dette vært en suksessfull avslutning i alle år. Invitasjonen til dette sendes lagledere som videredistrubuerer informasjonen til foreldre på sitt lag.

11-19 åringer

De «store» barna holder egne avslutninger i regi av laget. Det er opp til trenere og lagledere å enten plukke ut en avslutningskomite blant foreldrene eller organisere dette selv innenfor gitt budsjett fra fotballgruppa. Noen lag bestiller pizza og spiller fotball. Eller samles til sammenkomst hjemme hos noen eller låner kulturhuset. Noen lag drar på kino, bowling eller lignende. Dette resulterer som regel i at avslutningsbudsjettet sprekker og spillere må inn med en egenandel i tillegg. Det er viktig å huske på at dersom noen har betalingsutfordringer må det komme fram før laget planlegger en avslutning med egenandel. Laget er pliktig til da å ta hensyn og gjennomføre en avslutning innenfor gitt budsjett uten egenandel. Dette er trenerteamets ansvar å påse.