Dugnader

Kioskvakter

Dugnadslister

i tillegg til en kioskvakt i løpet av sesongen, vil det bli utdelt loddbøker to ganger i året for videresalg.
Du vil også bli satt opp på dugnad under 17. Mai, vår egen 3v3 turnering eller bluesfestivalen.
Når du melder deg inn i Heddal Fotball kan du sette opp ønsket dugnad. Vi prøver vårt beste på å
imøtekomme ønsket så langt det lar seg gjøre, men for å ha nok folk på de ulike arrangementene er
det ikke alltid det lar seg gjøre. Dugnaden er viktig for klubbens daglige drift. Møter du ikke opp på
den oppsatte dugnaden betyr det at klubben taper penger som for eksempel skulle gått til utstyr og annet
for ditt tilhørende lag.

Kontaktinformasjon til kioskansavarlig eller dugnadsansvarlig finner du her: