Foreldremøter

Alle lag skal arrangere foreldremøte i forkant og etterkant av sesong. Dersom det er enkelte saker trenerteamet ønsker at styret eller sportslig utvalg deltar i er det bare å ta kontakt.

Foreldremøtene kan for eksempel holdes i peisstua.

Agenda for foreldremøte bør være:

Klubbhåndboka finner du på hjemmesiden vår. Den inne holder planer og forankringer. Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboka brukes i den daglige driften av klubben. Den skal derfor være tilgjengelig for alle slik at alle enkelt kan finne informasjon om rutiner, drift og kontaktpersoner i fotballgruppa. Dermed skal den være referansepunktet for informasjon om fotballgruppa.

Speiselt i forkant av sesong kan det være lurt å forhøre seg med foreldregruppa om hvilke turneringer det kan være aktuelt å reise på i tillegg til å informere om klubbens egne turneringer som er obligatoriske. Her kan det være lurt å ha undersøkt litt i forkant av møtet hvilke turneringer som finnes og som virker som gode alternativer for laget.

Dersom foreldremøtet foregår før sesongavslutning kan det være lurt for lag –

6-10 år:
.. å informere om felles avslutning på Vidarvoll Kulturhus med pizza og pokalutdeling.

10 år + :
.. å finne ut med foreldre / eller informere om hvilken sesongavslutning dere skal arrangere. Klubben gir 200 kroner per spiller på laget til sesongavslutning. Dersom dere arrangerer en avslutning som koster mer en dette må spillerne inn med en egenandel for å dekke kostnadene over dette. Husk at det er viktig å da informere om at dersom noen har betalingsutfordringer skal klubben og laget finne en løsning for dette. Alle skal få være med uansett økonomisk status.

Forkan av sesong:
Informer foreldre om hvordan sesongen ser ut med treninger og kamper. Det kan være lurt å påpeke at hvis foreldrene er flinke til å bruke Rubic appen å melder forfall eller deltakelse til trening og kamp vil jobben til trener og lagleder bli enklere.

Etterkan av sesong:
Hør litt med foreldrene hvordan de syntes sesongen har vært. Konstruktiv tilbakemelding, ris og ros er en styrke å ta med seg videre.

Fortell viktigheten rundt Fair-Play. Det handler om overordna verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap. Respektere hverandre uansett – Husk at spillere er barn, at fotball skal være gøy, at vi gjør dommeren god og at vi som voksne er forbilder for barna. Det gjelder ikke bare barna, men også foreldre og trenere.

Fair-Play – det handler om hva som foregår på – og utenfor banen.