Forsikring, skadeforebygging og skadebehandling

Det er viktig for alle klubbens medlemmer, men særlig for trenere og lagledere, at de kjenner klubbens rutiner når det gjelder forsikring, skadeforebygging og skadebehandling.


Fotballforsikringen

Obligatorisk grunnforsikring

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre.
For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballgruppe / fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.
Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen.
Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.
Detaljer om fotballforsikring finnes ved å lese NFF sine sider knyttet til denne forsikringen ved å gå inn på  https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/.

Frivillig utvidet forsikring

Hver spiller kan i tillegg til den obligatoriske grunnforsikringen tegne en utvidet forsikring.
Den frivillige utvidede forsikringen gir spilleren raskere idrettsbehandling etter skade og krav om erstatning ved skade.
For å se på hvilke ytelser frivillig utvidet forsikring gir og for å bestille utvidet forsikring,  gå inn på web-siden: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/.

Skadeforebygging

Trenere for våre barne-, ungdoms- og voksenfotball-lag oppfordres til å gå inn på web-siden www.klokavskade.no/no/Skadefri/Fotball , som har fokus på skadeforebygging for fotballspillere. På denne siden finnes informasjon om skadeforebygging generelt og flere oppvarmingsprogram – både kun med enkle løpsøvelser, men også mer komplette program.
Øvelsene på disse sidene bør bli en naturlig del av oppvarmingen til hver trening og kamp.
Merk at det er mulig å ringe Idrettens Skadetelefon 04420 også får å få rådgiving om skadeforebyggende tiltak.

Skadebehandling

Prosedyrer ved fotballrelaterte skader og lidelser:

  • Skader og lidelser skal alltid rapporteres til Idrettens Skadetelefon på 04420. Dette er viktig for å sikre at den skadede får riktig utredning og behandling, og at forsikringsoppgjøret håndteres korrekt.
  • Alle skader eller lidelser skal umiddelbart etter at de oppstår, og som en hovedregel før behandling igangsettes, rapporteres via eget elektronisk skademeldingsskjema som finnes på www.fotballforsikring.no.
  • Det innføres samtidig et prinsipp om at skaden eller lidelsen må være innrapportert via elektronisk skademeldingsskjema, før skadeutbetaling kan utføres.
  • Idrettens Skadetelefon skal bestille utredning og behandling hvis fotballforsikringen skal dekke kostnaden.
Merk at utredning og behandling som bestilles via  Idrettens Skadetelefon må utføres på utvalgt idrettsklinikker i Oslo (nærmeste klinikker for Heddal-spillere).

Naprapatbehandling ved Notodden Naprapaten / Sundelin

Heddal IL Fotball har inngått en avtale med Notodden Naprapaten / Sundelin som har klinikk ved Spenst Notodden i Remabygget på Tuven. Notodden Naprapaten / Sundelin er en del av kjeden Naprapatteamet. Klinikken er samlokalisert med Spenst Notodden, som fotballgruppa også har avtale med. Det vil derfor være mulig å kombinere behandling og opptrening på en enkel måte.
Naprapati er en manuell behandlingsform som tar sikte på å normalisere problemer i bevegelsesapparatet. Dette skjer med ulike behandlingsmetoder gjennom en kombinasjon av muskel- og leddbehandling.
Naprapatbehandlingen tilbys alle spillere på Heddal IL Fotball sine senior- og ungdomsfotball-lag (fra og med gutter/jenter 13-lagene) til rabattert pris kr 200,- per behandling. Fotballgruppa har fått et visst antall behandlinger til denne prisen, men antallet kan økes hvis dette behandlingstilbudet blir mye brukt.
Naprapatbehandlingen bestilles ved å kontakte Tomas Sundelin, enten på mobil 913 64 876, per epost til notodden@naprapatteamet.no.
Det er også mulig å bestille time via Spenst Notodden på telefon 35025010.