Banefordeling

Banefordeling for treninger i Heddal Aktivitetspark

Banefordeling

RubicLagetMitt -appen har hele tiden oppdatert banetider. 
Ansvarlig for banedisponering - Øyvind Lia (sportsligleder@heddalil.no) 

Kamper har førsterett på kunstgressbanen selv om de ikke står oppført der. Dvs treninger må da flyttes over på turmobanen eller hovedbanen.