Heddal IL Fotball - Klubbhåndbok

Heddal IL Fotball - Klubbhåndbok
Heddalsgutter klare for kamp!

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboka ble sist oppdatert 15. juni 2017.

Informasjon om Heddal IL og fotballgruppa:

Klubbnavn: Heddal Idrettslag
Stiftet: 22. november 1917
Internettadresse fotballgruppahttp://heddalil.no/fotball
Post-adresse fotballgruppa: Heddal IL Fotball v/ Andreas Susrud, Herbjørnsrudvegen 25, 3677 NOTODDEN
Faktura-adresse fotballgruppa: Heddal IL Fotball v/ Anne Marthe Borsodi, 3677 NOTODDEN
E-postadresse fotballgruppa: lederfotball@heddalil.no
E-postadresse økonomi/faktura: fakturafotball@heddalil.no
Mobil fotballgruppa: 934 18 530
Organisasjonsnummer: 971 324 147
Bankforbindelse: Hjartdalbanken
Bankkonto: 2699.44.13286
Medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite
Tilknyttet: Norges Fotballforbund og Telemerk Fotballkrets
 

Innholdsfortegnelse:

Økonomi (følg link til plan for økonomistyring under)

Planer:

Heddal IL Fotball har følgende planer som revideres årlig og vedtas på årsmøtet til fotballgruppa: