Klubbens organisering

Heddal IL Fotball er fotballgruppa i Heddal Idrettslag, som er et fleridrettslag med organisasjonsnummer 971 324 147.
Leder i fotballgruppa sitter i hovedstyret i Heddal Idrettslag.
De andre gruppene i Heddal Idrettslag er langrenn, skiskyting og hopp.

Klubbens organisering
Fotballgruppas organisasjonsplan

Fotballgruppa har organisert seg i ett styre med underutvalg, som skal håndtere helårsoppgaver slik som sportslig utvalg, sponsorutvalg, utstyr, etc. I tillegg har vi egne prosjekt som har ansvar for tidsavgrensede oppgaver - turneringer og lotteri er eksempel på slike prosjekt.

Referater fra styremøtene finner du her:
Referater

Beskrivelser av roller i Heddal IL Fotball finnes her:

Roller i Heddal IL Fotball

 

Følgende personer er valgt inn i styret i fotballgruppa i Heddal IL for sesongen 2021:

Navn :

Mobil :

E-post :

Andreas Susrud, leder

934 18 530

lederfotball@heddalil.no

Bjørn Hallvard Lund, nestleder

911 42 950

nestlederfotball@heddalil.no

Anne Marthe Borsodi, kasserer

928 47 648

fakturafotball@heddalil.no

Jon David Scrhøder, styremedlem

468 15 091

jondavid@heddalil.no

Øyvind Lia, styremedlem

959 34 247

oeyvilia@online.no

June Havrås Solhaug, styremedlem

408 73 409 junesol@hotmail.no

Michael Eriksson, styremedlem

970 41 450 barnefotball@heddalil.no

Nina Sundseth, styremedlem

988 42 159

ninasundseth@hotmail.com

Stine Larsen, styremedlem

   

 

Følgende personer har roller i styre, utvalg og prosjekt i 2021-sesongen:

Rolle:

Navn:

Styreleder

Andreas Susrud

Nesteleder

Bjørn Hallvard Lund

Økonomiansvarlig

Anne Marte Borsodi

Sekretær

 

Styremedlemmer

Bjørn Hallvard Lund

Anne Marte Borsodi

Jon David Schrøder

Øyvind Lia

Stine Larsen

June Havrås Solhaug

Michael Eriksson

Nina Sundseth

Sportslig Leder

Øyvind Lia
Kvalitetsklubbansvarlig

Andreas Susrud

Treneransvarlig

Øyvind Lia

Dommeransvarlig

Andreas Susrud

Fair Play-ansvarlig

Sportslig utvalg

Rekruttingsansvarlig 

Sportslig utvalg

FIKS-ansvarlig

Øyvind Lia

Politiattestansvarlig

Andreas Susrud

Økonomiutvalg

Anne Marte Borsodi

Sponsorutvalg

Bjørn Hallvard Lund

Utstyrsansvarlig

Monica Karlson

Kioskansvarlig

Cathrine Susrud

Web – hjemmeside/Facebook

Andreas Susrud

Turneringsutvalg

Andreas Susrud

Nina Sundseth

Øyvind Lia

Anne Marte Borsodi

Lotteriansvarlig

June Solhaug 

Nina Sundseth

Dugnader

Nina Sundseth

Medlemsregister

Andreas Susrud

 

Du kan lese organisasjonsplanen til fotballgruppa her (trykk på ikonet under) :