Oppgradering og utbygging av Heddal Aktivitetspark

Oppgradering og utbygging av Heddal Aktivitetspark

Nå er vi snart i gang med andre del av oppgraderingen av Heddal aktivitetspark. «Aktivitetsparken Prosjekt 2.0» Dette er en utvikling av oppgraderingen gjort i 2011, «Aktivitetsparken Prosjekt 1.0».

«Aktivitetsparken Prosjekt 2.0»

 

Historien og Aktivitetsparken Prosjekt 1.0

Heddal Aktivitetspark består i dag av flere anlegg. Av disse er det pr dags dato fem nærmiljøanlegg. Dette vil si at det ikke er organisert aktivitet i anlegget, men at det er åpent for alle. Dette gjelder bocciabane, skatebane, rulleskiløype, BMX(sykkel)-bane og treningsområde. 

I tillegg kommer to volleyballbaner, som er registrert som ordinære idrettsanlegg, men som benyttes som nærmiljøanlegg, og en mindre lekeplass for de minste.

Av idrettsanlegg, som også blir brukt til organisert aktivitet, er det en hovedbane, en 11’er gressbane, til fotball, en 7’ kunstgressbane og en gressflate «Turmo» til fotball. Disse anleggene ble bygget/oppgradert gjennom «Aktivitetsparken Prosjekt 1.0» i 2011.

 

Planleggingen og Aktivitetsparken Prosjekt 2.0

Etter første del av prosjektet, Prosjekt 1.0, begynte idrettslaget og planlegge hvordan en kunne legge seg opp en egenkapital for å realisere neste steg av prosjektet, Aktivitetsparken Prosjekt 2.0. 

I 2020 satte en større prosjektgruppe, med Stig Garberg som prosjektleder, i gang med den konkrete planleggingen. 

Ønsket var å oppgradere eksisterende anlegg, samt og tilføre nye anlegg til aktivitetsparken. 

Målet med det hele er å spre enda mer samhold, aktivitet- og idrettsglede i Heddal. Det har derfor vært viktig å planlegge utbedring av fotball-fasilitetene i anlegget, samtidig som en ønsker å tilrettelegge for uorganisert aktivitet. 

Den aktiviteten som er for alle som ønsker, når de måtte ønske det. 

For å lykkes med dette, ble det våren 2020 gjort en åpen spørreundersøkelse, der alle kunne komme med sine ønsker for parken.  Her deltok blant annet de aller fleste av barne- og ungdomsskoleelevene i Heddal samt deres foresatte.

 

I dag har vi fått godkjent 10 søknader om spillemidler, detaljplanlagt og finansiert prosjektet for langt over 11,7millioner og er endelig klare til å gjøre en reell forskjell i parken våres! Vi tror at vi, ved å gjennomføre dette, vil spre enda mer idrettsglede til alle mellom «null og 100», i mange år fremover.

 

Planlagte anlegg

Følgende anlegg er nå planlagt å bygges eller utbedres. Det er her lagt vekt på resultatene fra spørreundersøkelsen (se situasjonsplan på siste side for oversikt):

 

Tre stk padeltennisbaner, spilleflate 200m2 pr bane. Dette vil være idrettsanlegg (definert av Kulturdepartementet), men vil først og fremt brukes som nærmiljøanlegg.

 

Lyssetting av eksisterende parkering, dette av sikkerhetsmessige årsaker.

 

Lyssetting av eksisterende skatebane og bocciabane, for å kunne brukes større deler av året. 9’er bane fotball. Gjøre om eksisterende gressflate «Turmo» til 9’er fotballbane med kunstgress og lysanlegg, for å øke kapasiteten til fotballgruppa sine aktiviteter i vinterhalvåret.

 

To 3’er baner til fotball, hver spilleflate er 150m2, på eksisterende «Turmo» gressflate. Disse blir nærmiljøanlegg og vil stå åpne for alle de minste fotballspillerne, når de måtte ønske. Det er også et ønske fra idrettslaget at banene skal kunne brukes som skøytebane på vinteren. 

 

Hinderløype. Dette blir en utvidelse av eksisterende treningsområde, og vil være en hinderløype, først og fremst for de mellom 5 og 15år.

 

Lekeområde. Dette blir en oppgradering av eksisterende område, der bredden blir utvidet fra 5m til 7,5m for å tilfredsstille sikkerhetskrav for blant annet lekeapparat som huske. Her er det nå planlagt (fra nord mot sør) to fugleredehusker, et lekehus med tunnel og sklie, en karusell, en vippe for fire og to små trampoliner. Underlaget vil være sand, slik det er i eksisterende lekeområde pdd.

 

Street-basketanlegg, spilleflate 360m2. Dette vil bli et nytt nærmiljøanlegg med to streetbasketbaner satt sammen, slik at det utgjør en basketbane der en også kan spille 5’er basket.

 

Ressurser og rammer

I gjennomføringen av anleggene vi her vil realisere, har vi tatt hensyn til flere faktorer.  Det har vært viktig å få til en god utnyttelse av de økonomiske rammene, årsmøte har satt, og det geografiske området Heddal Idrettslag har til disposisjon.  Vi har lagt vekt på kvalitet på de forskjellige anleggene, samtidig som det er tatt hensyn til det estetiske. Farger har vi ønsket å tone ned, slik at Heddal Aktivitetspark fremstår mest mulig helhetlig, og flyter best mulig inn i omgivelsene.

 

Formålet med prosjektet og visjonen til Heddal Idrettslag

Gjennom realisering av «Aktivitetsparken Prosjekt 2.0», og ønske om å oppgradere og utvide tilbudet i parken, opprettholdes Heddal Aktivitetspark som møteplass for fysisk aktivitet.  Med dette spres aktivitet- og idrettsglede videre, i tråd med idrettslagets visjon,  «idrett for alle».

 

Veien videre og «siste» innsats

Vi har vært i kontakt med mange leverandører av varer og tjenester, rådført oss med fagpersoner, bedrifter, kommune, fylke og departement. Arbeidet iherdig for at kommende, og siste del av prosjekt 2.0, skal gi best mulig resultat, og gleder oss nå til siste innspurt.

 

I denne innspurten, som blir selve starten for de fleste, er det planlagt en dugnad som vil utgjøre over 1,8millioner på budsjettet, og betyr, i realiteten, «alt» for idrettslaget. Her håper vi alt og alle melder seg som frivillig, og satser på en heidudranes stå på-vilje og  dugnadsinnsats! 

Arbeidet starter opp i mai, og vil fortsette ettersom grunnarbeidet starter opp for fullt i sommerferien. De forskjellige leveransene på anlegg triller inn på Vidarvoll de neste månedene.

 

Vi håper alle får oppleve samholdet, aktivitet- og idrettsgleden i den oppgraderte versjonen av Heddal Aktivitetspark!

-Sees i Parken!

 

PS! 

Vi har ingen tid å miste, og første dugnadshelg blir fra torsdag 6.mai. 

For spørsmål eller påmelding til dugnad, send epost eller SMS til 

Terje Kaasa

Mobil: 412 59 494

Epost: terjekaasa@hotmail.com 

 

 

Kjersti J. Østvold

På vegene av prosjektgruppa til 

Aktivitetsparken Prosjekt 2.0