Klubbdrift/rutiner

Klubben har egne rutiner for de grunnleggende delene av selve driften og den praktiske hverdagen i klubben.
Disse rutinene er i hovedsak pålagt gjennom både lover og retningslinjer for medelemmer av Norges Fotballforbund (NFF).

Bestemmelser og rutiner i Heddal IL Fotball