Klubbens lover

Heddal Idrettslag er et fleridrettslag med organisasjonsnummer 971 324 147.
I et fleridrettslag er de enkelte idrettene organisert som egne grupper, og disse har gjerne egne årsmøter, der de velger sine egne ledere.
I Heddal Idrettslag finnes det egne grupper for langrenn, skiskyting og hopp i tillegg til fotballgruppa.
Gruppelederne stiller på styremøtene i hovedlaget. Gruppene sender sine egne representanter til årsmøtene i særkretsene.

I et fleridrettslag har hele idrettslaget felles lov og vedtekter.