Klubbens verdigrunnlag

Fotball er den største barne- og ungdomsidretten i Norge og i Heddal. I følge Norges Fotballforbund bygger fotballens verdigrunnlag på tre pilarer:

1. Fotball for alle

Alle er like mye verdt!
I Heddal fotball betyr det:
  • Alle som har lyst til å spille fotball skal få et godt tilbud.
  • Klubben skal gi spillerne muligheter for å gå ulike «løp» avhengig av interesse og motivasjon

2. Trygghet + Mestring= Trivsel

Trygghet er et sentralt element i det å trives.
Mestring handler om å få til noe. Klare en oppgave, ta en utfordring, og videre beherske den og oppnå et mål – alene eller sammen med andre.
I Heddal fotball ønsker vi å holde flest mulig i flytsona – med den rette blandingen av trygghet og utfordringer:

3. Fair Play

Fair play handler om alt som skjer på og utenfor banen – med respekt for hverandre.
I Heddal Fotball tar vi Fair Play på alvor, med en egen Fair Play ansvarlig. Det er utarbeidet egne Fair Play retningslinjer, se vedlegg 1 til sportsplanen.