Klubbens visjon og målsetting

Heddal idrettslags visjon er «Idrett for alle!»
Dette er også breddefotballklubben Heddal fotball sin grunnleggende visjon: Fotball for alle!

I begrepet «Fotball for alle» legger vi at:
 • Vi skal gi et tilbud til organisert fotball som flest mulig vil benytte seg av.
 • Det er plass til alle som ønsker å spille fotball i klubben vår.
 • Alle spillere «betyr» like mye for klubben.
 • Alle er like velkomne, uansett etnisk og kulturell bakgrunn.
 • Alle skal bli sett og verdsatt i Heddalsfotballen.
Heddal fotballs hovedmål er:
 • Gi fotballtilbud til alle aldersgrupper, fra 6 – 99 år
Vi har satt følgende delmål for å realisere visjon og hovedmål:
 • 300 fotballspillere og lag i alle aldersklasser
 • Gode treninger på alle nivå
 • Gi mulighet for utvikling som fotballspiller i egen klubb
 • Gode sportslige resultat i forhold til ressursbruk og økonomi på seniornivå
 • Gjøre Vidarvoll og Heddal Aktivitetspark til et møtested i bygda Heddal
 • Flest mulig, så lenge som mulig