Rulleskivett regler

Rulleskivett regler

NSF har laget noen retningslinjer for rulleskistrening på trafikkerte veier – se link under.

  • Det absolutt viktigste punktet er bruk av hjelm – bruk alltid hjelm.
  • Eiere av rulleskianlegg oppfordres til å påby bruk av hjelm for å få lov til å benytte anlegget (brukere uten hjelm kan da bortvises)
  • Trenere oppfordres til å sette krav om at man må bruke hjelm for å få være med på alle treninger og konkurranser i regi av klubben (ingen hjelm – ingen rulleskitrening). Foregår treningen på vei, bør det brukes refleks.
  • Eldre utøvere er forbilder for de yngre – derfor viktig at også disse benytter hjelm. Trenere og ledere oppfordres til å påminne de eldre utøverne om dette.

Vi har ingen å miste….

Rulleskivettreglene finner du her.