Treningsavgifter langrenn

Langrennsgruppa har følgende avgifter

Ikke aktive familiemedlemmer Kr 200,-
Medlem med verv (styre, trenere, etc) Kr 200,-
Støtte Kr 400,-
Familie aktiv Kr 500,-
Barn 0-12 år Kr 400,-
Fra 13 år - senior Kr 500,-
Trim Kr 400,-

Det er egne medlemskontingenter for medlemskap i Heddal I.L

Informasjon om dette og innmelding til langrennsgruppa finner dere her: http://heddalil.no/bli-medlem