Klubbens organisering

Fotballgruppas organisasjonsplan

Fotballgruppa har organisert seg i ett styre med underutvalg, som skal håndtere helårsoppgaver slik som sportslig utvalg, sponsorutvalg, utstyr, etc. I tillegg har vi egne prosjekt som har ansvar for tidsavgrensede oppgaver – turneringer og lotteri er eksempel på slike prosjekt.

Beskrivelser av roller, utvalg og styret i Heddal IL Fotball finner du her
Organisasjonsplanen til Heddal IL Fotball finner du her