Klubbens organisering

Fotballgruppas organisasjonsplan

Fotballgruppa har organisert seg i ett styre med underutvalg, som skal håndtere helårsoppgaver slik som sportslig utvalg, sponsorutvalg, utstyr, etc. I tillegg har vi egne prosjekt som har ansvar for tidsavgrensede oppgaver – turneringer og lotteri er eksempel på slike prosjekt.

Referater fra styremøtene finner du her:
Referater

Beskrivelser av roller i Heddal IL Fotball finnes her:

Roller i Heddal IL Fotball

Følgende personer er valgt inn i styret i fotballgruppa i Heddal IL for sesongen 2021:

Navn :

Mobil :

E-post :
Andreas Susrud, leder

934 18 530

lederfotball@heddalil.no
Bjørn Hallvard Lund, nestleder 911 42 950 nestlederfotball@heddalil.no
Anne Marthe Borsodi, kasserer 928 47 648 fakturafotball@heddalil.no
Jon David Scrhøder, styremedlem 468 15 091 jondavid@heddalil.no
Øyvind Lia, styremedlem 959 34 247 oeyvilia@online.no
June Havrås Solhaug, styremedlem 408 73 409 junesol@hotmail.no
Michael Eriksson, styremedlem 970 41 450 barnefotball@heddalil.no
Nina Sundseth, styremedlem 988 42 159 ninasundseth@hotmail.com
Stine Larsen, styremedlem

Følgende personer har roller i styre, utvalg og prosjekt i 2021-sesongen:

Rolle: Navn:
Styreleder Andreas Susrud
Nesteleder Bjørn Hallvard Lund
Økonomiansvarlig Anne Marte Borsodi
Sekretær
Styremedlemmer Bjørn Hallvard Lund

Anne Marte Borsodi

Jon David Schrøder

Øyvind Lia

Stine Larsen

June Havrås Solhaug

Michael Eriksson

Nina Sundseth

Sportslig Leder Øyvind Lia
Kvalitetsklubbansvarlig Andreas Susrud
Treneransvarlig Øyvind Lia
Dommeransvarlig Andreas Susrud
Fair Play-ansvarlig Sportslig utvalg
Rekruttingsansvarlig  Sportslig utvalg
FIKS-ansvarlig Øyvind Lia
Politiattestansvarlig Andreas Susrud
Økonomiutvalg Anne Marte Borsodi
Sponsorutvalg Bjørn Hallvard Lund
Utstyrsansvarlig Monica Karlson
Kioskansvarlig Cathrine Susrud
Web – hjemmeside/Facebook Andreas Susrud
Turneringsutvalg Andreas Susrud

Nina Sundseth

Øyvind Lia

Anne Marte Borsodi

Lotteriansvarlig June Solhaug

Nina Sundseth

Dugnader Nina Sundseth
Medlemsregister Andreas Susrud