Pokalene – Skiskyting

Prestasjonspokalen

Statutter:
Prestasjonspokalen deles ut til medlemmer fra og med G/J 15 som har oppnådd meget gode prestasjoner i store skiskytterkonkurranser. (som Hovedlandsrenn, Liatoppen, Kvalfoss sprinten, NM for juniorer)
En løper får bare pokalen en gang. Pokalen tildeles av årsmøtet. På hvert årsmøte kan den deles ut til en, flere eller ingen løper/utøver.

Lagspokalen

Statutter:
Lagspokalen deles ut til aktive medlemmer fra og med G/J 15 år som over flere år har vært meget gode
  • bidragsytere til et positivt idrettsmiljø og treningsmiljø i gruppa
  • til utførelse av arbeidsoppgaver i gruppa
  • til å gjøre gruppa vel ansett utad og eller på annen måte har vist en opptreden som kan stå som forbilde for andre utøvere.  
En løper får bare pokalen en gang. På hvert årsmøte kan den deles ut til en, flere eller ingen løper/utøver.
År Navn på utøver som har mottatt prestasjonspokalen
2005 Knut Sveinung Rekaa 
2006 Lene Friis 
2007 Sveinung Aas
2008 Ikke delt ut
2009 Sindre Sandven
2010 Eirin Fossøy
2011 Ikke delt ut
2012 Ikke delt ut
2013 Ikke delt ut
2014 Ikke delt ut
2015 Mathias Bergskås og Mathias Hordvei
2016 Even Uhlin-Engstu
2017 Sander Steinmoen
2018 Ikke delt ut
2019 Ikke delt ut
2020 Synne Sandven
2021 Ikke delt ut
2022
År Navn på utøver som har mottatt lagspokalen
2005 Sølvi Fossøy
2006 Lars Kaasa
2007 Iris Fossøy
2008 Tor Jørgen Klevar
2009 Sveinung Aas
2010 Lars Ingar Roe
2011 Sindre Sandven
2012 Sindre Klevar
2013 Magnus Sandven og Ingrid Nygård
2014 Vilde Steinmoen
2015 Ikke delt ut
2016 Ikke delt ut
2017 Even Uhlin-Engstu
2018 Lars Olav Lid
2019 Ikke delt ut
2020 Aasne Jonstang Hordvei
2021 Ikke delt ut
2022