rutiner for

Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal fremskaffe politiattest. Også personer under 18 år skal avkreves politiattest – nedre aldersgrense er 15 år.

Når vi får inn nye medlemmer med verv i fotballgruppa, som har krav til politiattest, skal ansvarlig for politiattest i fotballgruppa gjøre følgende:

 • Sjekke med liste over de vi har registrert i klubben med godkjent politiattest om attest er framvist og at den fortsatt er gyldig.
 • Hvis ikke vedkommende står på denne lista, skal vedkommende kontaktes om bli bedt om å forevise godkjent attest.
 • Søkere over 18 år kan søke om attest elektronisk på nettet, mens søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte.
 • Har ikke vedkommende politiattest, må vedkommende selv søkeren om politattest etter saksgangen beskrevet under.
 • Politiattestansvarlig legger inn i oversikten over medlemmer med verv at attesten er fremvist og dato for fremvisningen..
 • Politiattester er gyldige i tre år (jfr. vedtak i styret i fotballgruppa).
 • Medlemmer med verv som ikke kan framvise gyldig politiattest innen 6 måneder etter tiltredelse til verv, mister sitt verv i Heddal IL Fotball.
 • Status for politiattester skal rapporteres som eget punkt på hvert styremøte.
Saksgang ved søknad om politiattest:
 1. Last ned søknad om politiattest nederst på denne siden, skriv inn navn og fødselsnummer og lagre PDF-filen på din PC.
 2. Logg inn på https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
 3. Velg kategori «Frivillig organisasjoner».
 4. Velg formål «Frivillig organisasjoner» fra nedtrekksliste.
 5. Last opp PDF-fil med Politiattest søknaden,  hvor du har fylt inn navnet ditt og fødselsnummer.
 6. Trykk på «Send søknad».
 7. Vent på svar fra politiet (det kan ta noen uker).
 8. Fremvis politiattesten til den i fotballgruppa som er ansvarlig (Navn på den ansvarlige finner du inne på undergruppens side og under om oss).
For de som er under 18 år eller av andre grunner ikke har mulighet til å søke om politiattest elektronisk? Da skal søknaden sendes til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester. Du finner adressen, samt informasjon om framgangsmåte for ikke-elektronisk søknad her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/.

Søknad om politiattest