Treningsavgift for Hopp

  • Enkeltmedlem
    kr 400,-
  • Familiemedlem
    kr 600,-

I tillegg til treningsavgiften kommer medlemskontingent for medlemskap i Heddal Idrettslag. Idrett for alle betyr uansett økonomi – dersom du har betalingsutfordringer har vi mulighet til å søke om støtte for deg til å dekke treningsavgiften. Vi trenger å høre fra deg dersom dette er tilfelle. De som mottar henvendelsen har taushetsplikt.