Treningsavgift for Langrenn

 • Ikke aktive familiemedlemmer
  kr 200,-
 • Medlem med verv
  kr 200,-
  styre, trenere, etc
 • Støtte
  kr 400,-
 • Familie aktiv
  kr 500,-
 • Barn 0-12år
  kr 400,-
 • Fra 13år - senior
  kr 500,-
 • Trim
  kr 400,-

I tillegg til treningsavgiften kommer medlemskontingent for medlemskap i Heddal Idrettslag. Idrett for alle betyr uansett økonomi – dersom du har betalingsutfordringer har vi mulighet til å søke om støtte for deg til å dekke treningsavgiften. Vi trenger å høre fra deg dersom dette er tilfelle. De som mottar henvendelsen har taushetsplikt.