Rutiner for politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal fremskaffe politiattest. Også personer under 18 år skal avkreves politiattest – nedre aldersgrense er 15 år.Når vi får inn nye medlemmer med verv i fotballgruppa, som har krav til politiattest, skal ansvarlig for politiattest i fotballgruppa gjøre følgende:

  • Sjekke med liste over de vi har registrert i klubben med godkjent politiattest om attest er framvist og at den fortsatt er gyldig.
  • Hvis ikke vedkommende står på denne lista, skal vedkommende kontaktes om bli bedt om å forevise godkjent attest.
  • Søkere over 18 år kan søke om attest elektronisk på nettet, mens søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte.
  • Har ikke vedkommende politiattest, må vedkommende selv søkeren om politattest etter saksgangen beskrevet under.
  • Politiattestansvarlig legger inn i oversikten over medlemmer med verv at attesten er fremvist og dato for fremvisningen..
  • Politiattester er gyldige i tre år (jfr. vedtak i styret i fotballgruppa).
  • Medlemmer med verv som ikke kan framvise gyldig politiattest innen 6 måneder etter tiltredelse til verv, mister sitt verv i Heddal IL Fotball.
  • Status for politiattester skal rapporteres som eget punkt på hvert styremøte.