Sportslig utvalg

Sportslig utvalg

Øyvind Lia

Sportslig leder

Hans Jørgen Aase

Trenerveileder

Martha Holla

Representant barnefotball

Eirik Thorstensen

Representant ungdomsfotball

Olav Andrè Listul

Fotballfaglig ressurs