Sportslig utvalg

Sportslig utvalg

Hans Jørgen Aase

Sportslig leder / Trenerveileder

Martha Holla

Representant barneavdeling

Eirik Thorstensen

Representant ungdomsavdeling

Lars Halvor Simones

Representant senioravdeling

Ansv. FIKS / Overganger

Øyvind Lia

Medlem