Sportsplan for Heddal IL Skiskyting

2015-2018

Formål

Formålet med denne sportsplanen er å angi rammene for den sportslige organiseringen og treningen for alle utøvere i skiskyttergruppa i Heddal IL.

Ambisjon

Ambisjonen er at den organiserte treningen i gruppa (grunntrening, skytetrening og skitrening) samordnes, og at samtlige involverte har et felles syn på hvordan denne skal gjennomføres for de ulike aldersgrupper.

Målgrupper

Målgruppen for planen er gruppas trenere, utøvere, foreldre og andre medlemmer. Heddal IL – skiskyting forventer at alle som er involvert i gruppas arbeid har gjort seg kjent med denne planen, og at de følger de retningslinjer som planen gir.

Varighet

Planen er utarbeidet av Håkon Engstu og vedtatt av styret i Heddal IL – skiskyting den 21.5 2015. Sportsplanen er gjeldende for en fireårs periode fra 2015-2018 og skal videreutvikles i løpet av samme periode. Gjeldende sportsplan skal være publisert på gruppas hjemmeside under Heddal IL. Arbeidet har vært basert på retningslinjer fra Norges idrettsforbund og Norges Skiskytterforbund.